Upozorenje

Arhiva znanstvenih projekata

HRZZ projekti: 

 1. Konceptualiziranje nacije i kolektivnih identiteta u Hrvatskoj: Politički rituali i kulturalna memorija trauma 20. stoljeća; voditelj doc. dr. sc. Vjeran Pavlaković; Istraživački projekt
 2. Metakognicija kod kategorijalnog učenja, mišljenja i razumijevanja; voditelj: prof. dr. sc. Dražen Domijan; Istraživački projekt
 3. Klasifikacija i objašnjenja antisocijalnog poremećaja osobnosti i moralna i kaznena odgovornost u kontekstu Hrvatskog zakona o mentalnom zdravlju i skrbi; voditelj: doc. dr. sc. Luca Malatesti; Istraživački projekt
 4. Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama; voditelj: prof. dr. sc. Branko Rafajac; Istraživački projekt
 5. Kompetencijski profil akademske profesije: između novih zahtjeva i mogućnosti; voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Ledić; Istraživački projekt

Međunarodni projekti: 

 1. „Advancing the European Multilingual Experience“, Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš; program: FP7 SSH.2013.5.2-1 (od 2014. -); (http://www.atheme.eu/).
 2. LLP Erasmus (EILC) Intensive Language Course (od 2014. -)
 3. Found in Translation, program: LLP Erasmus (IP) Intensive Programme (od 2014. -)
 4. University Educators for Sustainable Development – UE4SD, program: ERASMUS Academic Network (od 2013. do 2015.)
 5. Strategies of Symbolic Nation-Building in New States: Intents and Results, program: NORGLOBAL (od 2011. do 2014.)
 6. Cradles of European Culture (CEC), program: CULTURE 2007-2013 (od 2010. do 2015.)
 7. QualityWatch: Croatian Higher Education Quality Watchdog, program: IPA 2011 - komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” (od 2014. -)
 8. Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr – FALINAR, program: Erasmus+: KA2 Strateška partnerstva (od 2014. do 2016.)
 9. Effective Use of the EPOSTL by Student Teachers of English – EFUESTE, program: Erasmus+: KA2 Strateška partnerstva (od 2014. do 2016.)

Sveučilišne potpore UNIRI:

HUMANISTIČKE ZNANOSTI
 1. Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku – prof. dr. sc. MARIJA TURK
 2. Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera – prof. dr. sc. MARINA VICELJA-MATIJAŠIĆ
 3. Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća – prof. dr. sc. DIANA STOLAC
 4. Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri – prof. dr. sc. NINA KUDIŠ
 5. Identitet (Kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta) – prof. dr. sc. BORAN BERČIĆ
 6. Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije – prof. dr. sc. SNJEŽANA PRIJIĆ-SAMARŽIJA
 7. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske – prof. dr. sc. SILVANA VRANIĆ
 8. Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu – prof. dr. sc. LADA BADURINA
 9. Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta – prof. dr. sc. ESTELA BANOV
 10. Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku – doc. dr. sc. TIHANA KRAŠ
 11. Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik – doc. dr. sc. MIHAELA MATEŠIĆ

 
DRUŠTVENE ZNANOSTI
 1. Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda – prof. dr. sc. IGOR KARDUM
 2. Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće – prof. dr. sc. INGRID BRDAR
 3. Biopsihosocijalni aspekti pretilosti – prof. dr. sc. ALESSANDRA POKRAJAC-BULIAN
 4. (Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima – prof. dr. sc. SVJETLANA KOLIĆ-VEHOVEC
 5. Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja – prof. dr. sc. DRAŽEN DOMIJAN
 6. Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja – prof. dr. sc. MLADENKA TKALČIĆ
 7. Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi –  prof. dr. sc. JASMINKA LEDIĆ
 8. Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama – prof. dr. sc. BRANKO RAFAJAC
 9. Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata – prof. dr. sc. IVANKA ŽIVČIĆ-BEĆIREVIĆ
 10. Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja – prof. dr. sc. ANITA KLAPAN
 11. Pedagoški aspekti odnosa u obitelji – prof. dr. sc. JASMINKA ZLOKOVIĆ
 12. Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije – prof. dr. sc. VLADIMIR TAKŠIĆ
 13. Odrednice i učinci organizacijske (ne)pravednosti – izv. prof. dr. sc. ZORAN SUŠANJ

   
Završeni međunarodni projekti:
 
 1. Strategies of Symbolic Nation-Building in New States: Intents and Results, program: NORGLOBAL (od 2011. do 2014.)
 2. LLP Erasmus (EILC) Intensive Language Course (2012. i 2013.)
 3. LLP Erasmus (IP) Intensive Programme (2012. i 2013.)
 4. Comparative History of the Culture of Memory-PATTERNS, program: ERSTE Stiftung (od 2010. do 2012.)
 5. Educa Human Resources Feedback Tool for Employees, Organisational Scanning and Further Organisational Improvement (FeedMeBack), program: EUREKA (od 2010. do 2012.)
 6. The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges (EUROAC), program: ESF EUROCORES (od 2009. do 2011.)
 7. Developing university counselling and advisory services (DUCAS), program: TEMPUS (od 2009. do 2011.)
 8. Mobile Game-based Learning (mGBL), program: FP6 IST (od 2005. do 2007.)
 9. Confidence in behaviour changes through serious games — e-Confidence; Voditeljica: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec; Program: H2020-ICT-2016-2017 (2016. – 2018.); (http://www.econfidence.eu/):
 10. Modernisation of Higher Education Institutions (HEIs) through enhancement of Human Resources Management (HRM) function; Voditelj: prof. dr. sc. Zoran Sušanj; Program: Erasmus+ KA203; (2016.-2018.); (http://hrminhei.azvo.hr/?lang=hr);

MZOS projekti od 2008. do 2013. godine:
 
 1. Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika (009-0092643-2642), voditeljica: prof. dr. sc. Lada Badurina
 
MZOS projekti od 2008. do 2010. godine:
 
 1. Književno stvaralaštvo na otoku Korčuli u 19. i 20. stoljeću (009-0000000-3440), voditelj: prof. dr. sc. Goran Kalogjera
 2. Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik (009-0000000-3384), voditelj: prof. dr. sc. Josip Silić
 3. Srednjovjekovna skulptura i slikarstvo Hrvatskog primorja (009-0000000-3434), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić
 
MZOS projekti od 2007. do 2012. godine:
 
 1. Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika (009-0092643-2642), voditeljica: prof. dr. sc. Lada Badurina
 2. Identitet (MZOS 009-0091328-0737), voditelj: prof. dr. sc. Boran berčić
 3. (Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija (009-0171685-0902), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Biti
 4. Neuronsko modeliranje i bihevioralno testiranje vidne percepcije i kognicije (009-0362214-0818), voditelj: izv. prof. dr. sc. Dražen Domijan
 5. Istra i Rijeka: Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.)(009-1012647-0643), voditelj: prof. dr. sc. Darko Dukovski
 6. Razvoj i kroskulturalna provjera konstrukta emocionalne inteligencije (009-0362214-2657), voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Takšić
 7. Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura (009-1300623-0946), voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Goss
 8. Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja (009-0000000-2489), voditeljica: prof. dr. sc. Anita Klapan
 9. Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja (009-1301676-2381), voditeljica: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec
 10. Slikarstvo i skulptura u Istri i Hrvatskom primorju od 16. do 18. stoljeća (009-1012654-0942), voditeljica: prof. dr. sc. Nina Kudiš
 11. Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931), voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Ledić
 12. Moderna i postmoderna arhitektura riječke regije u europskom kontekstu (009-0202687-0804), voditeljica: prof. dr. sc. Julija Lozzi-Barković
 13. Hibridni identiteti i kulture granica (009-0151680-2679), voditelj: prof. dr. sc. Nikola Petković
 14. Psihosocijalni aspekti pretilosti (009-0092660-2656), voditeljica: prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian
 15. Normativnost u teoriji spoznaje i etici(009-0091328-0943), voditeljica: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
 16. Svijest i naturalizacija(009-0091328-2537), voditelj: prof. dr. sc. Nenad Smokrović
 17. Franjevačka književna i književnojezična baština Istre i kvarnerskoga područja (009-2263053-0901), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra
 18. Povijest hrvatske sintakse (009-2263053-0916), voditeljica: prof. dr. sc. Diana Stolac
 19. Psihosomatski aspekti kroničnih funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva (009-0092660-2655), voditeljica: prof. dr. sc. Mladenka Tkaličić
 20. Logika i stvarnost (009-0091328-0941), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Majda Trobok
 21. Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku (009-1300749-0629), voditeljica: prof. dr. sc. Marija Turk
 22. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (009-1012647-0900), voditeljica: prof. dr. sc. Silvana Vranić
 23. Obrazovanje žena u svijetu promjena (009-0000000-1292), voditeljica: prof. dr. sc. Sofija Vrcelj
 24. Pedagoški aspekti odnosa u obitelji (009-0000000-1429), voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Zloković
 25. Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata (009-1301675-0854), voditeljica: prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević
 26. Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja (009-0092660-2658), voditelj: prof. dr. sc. Igor Kardum
 
MZOS projekti od 2007. do 2009. godine: 
 
 1. Kognitivna lingvistika i poučavanje engleskog jezika: prijedlozi i članovi (009-0000000-2661), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović


Projekti s potporom Sveučilišta u Rijeci:

 1. Identitet (kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta), voditelj: prof. dr. sc. Boran Berčić (Web stranice projekta: http://identitet.ffri.hr/)


Projekti koje financira Zaklada za znanost:

 1. Klasifikacija i objašnjenja antisocijalnog poremećaja osobnosti te moralne i kriminalne odgovornosti u kontekstu Hrvatskog zakona o mentalnom zdravlju, voditelj: doc. dr. sc. Luca Malatesti (Web stranice projekta: http://ceascro.ffri.hr/ )
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.