Upozorenje

Znanost

Dokumenti o znanstvenoistraživačkom radu Filozofskoga fakulteta u Rijeci:


 1. Strategija razvoja znanstvenoistraživačkoga rada Filozofskoga fakulteta u Rijeci 2016-2020
 2. Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka's Research Development Strategy 2016-2020
 3. Izvješće o provođenju strategije znanstvenoistraživačkoga rada za 2016./2017.
 4. Izvješće o provođenju strategije znanstvenoistraživačkoga rada za 2018.
 5. Izvješće o provođenju strategije znanstvenoistraživačkoga rada za 2019.


Korisni materijali za mentore na doktorskom studiju


 1. IDIZ-ov Priručnik za mentoriranje mladih istraživača
 2. Osiguravanje kvalitete doktorskih studija - primjeri dobre prakse
 3. Minimalni kriteriji za odabir mentora na doktorskom studiju

 


HRZZ PROJEKTI U PROVEDBI


Istraživački projekti:


1. Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja; Voditelj: prof. dr. sc. Nenad Smokrović; Istraživački projekt; (http://racio.uniri.hr/);
2. Politika vremena u post-jugoslavenskoj prozi: Zamišljanje temporalnosti književnih kultura transnacionalnosti“; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović; Istraživački projekt; (https://politicsoftimehrzz.wixsite.com/politi);
3. ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine“; Voditeljica: prof. dr. sc. Nina Kudiš; Istraživački projekt; (http://donart.uniri.hr/);
4. „Semantičke domene deiktičkih riječi: Istraživanje brzih semantičkih procesa u jeziku (DeicTeS)“; Voditeljica: prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović; Istraživački projekt; (http://deictes.ffri.hr/)
5. “Odgovori na antisocijalne osobnosti u demokratskom društvu”; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti; Istraživački projekt; (http://rad.ffri.hr/en/);
6. “Teorijske pretpostavke molekularne biologije - Theorethical Underpinnings of Molecular Biology (ThUMB)”; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar; Istraživački projekt;Uspostavni projekti:


1. „Dobrobit, pripadnost i društvena pravednost“, Voditelj: doc. dr. sc. Nebojša Zelič;
2. „Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine“; Voditeljica: doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo;
3. „Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja“; Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum;

 


SVEUČILIŠNE POTPORE UNIRI


Inicijalne potpore mladim istraživačima za 2017. godinu

1. „Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke“; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Damir Tulić;
2. „Identificiranje biološki važnih osobina ličnosti kroz neverbalnu komunikaciju i autonomnu aktivaciju“; voditelj: doc. dr. sc. Asmir Gračanin;
3. „Između zdravog razuma i neuropsihologije: problem sučeljavanja“; Voditelj: doc. dr. sc. Marko Jurjako;
4. „Književnost kao domena etičnosti“; Voditeljica: doc. dr. sc. Iris Vidmar;
5. „Ceremonije i ceremonijalna komunikacija”, Voditeljica: doc. dr. sc. Kosana Jovanović;


Inicijalne potpore mladim istraživačima za 2018. godinu

1. „Što čitamo kad čitamo Sherlocka Holmesa u prijevodu: o teoriji i praksi prevođenja popularne književnosti“; Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Antonija Primorac;
2. „FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana“; Voditeljica: doc. dr. sc. Saša Potočnjak;


Društvene znanosti
 
1. „Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu“; Voditelj: prof. dr. sc. Igor Kardum;
2. „Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju povišene tjelesne težine i pretilosti u adolescenciji“; Voditeljica: prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian;
3. „Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva“; Voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Zloković;
4. „Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR)“; Voditelj: doc. dr. sc. Siniša Kušić;
5. „Kritički diskurs didaktičkih modela i kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih“; Voditeljica: prof. dr. sc. Anita Zovko;
6. „Kognitivno-afektivne i ponašajne odrednice sindroma iritabilnoga crijeva“; Voditeljica: prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić;
7. „Psihološka dobrobit: odrednice, modeli i kros-kulturni aspekti sreće“; Voditeljica: prof. dr. sc. Ingrid Brdar;
8. „Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza“; Voditeljica: prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević;
9. „Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika u nastavnu djelatnost“; Voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Ledić;
10. „Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina“; Voditeljica: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec;
11. „Neurodinamičko modeliranje vidne percepcije i pažnje“; Voditelj: prof. dr. sc. Dražen Domijan;
12. „Metakognitivni procesi u učenju i zaključivanju“; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski;
13. „Akademska zajednica iznutra: izazovi promjena u akademskoj profesiji“; Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Nena Rončević;
14. „Značaj nepravednosti na studiju“; Voditelj: prof. dr. sc. Zoran Sušanj;
15. „Konstrukcija upitnika za procjenu emocionalne kompetencije djece“; Voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Takšić;
16. „Obilježja i prediktori instrukcijskog školskog vođenja“; Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Kovač;


Humanističke znanosti

1. „Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera“; Voditeljica: prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić;
2. „Demokracija: ljudska prava i intelektualne vrline“; Voditelj: prof. dr. sc. Elvio Baccarini;
3. „Metametafizika“; Voditelj: prof. dr. sc. Boran Berčić;
4. „Barokna Rijeka“; Voditeljica: prof. dr. sc. Nina Kudiš;
5. „Hrvatska pisana baština od 18. do 20. stoljeća“; Voditeljica: prof. dr. sc. Diana Stolac;
6. „Kritičko mišljenje i društvo: obrazovanje, znanost, politika i religija“; Voditeljica: prof. dr. sc. Majda Trobok;
7. „Liber Fluminensis – prilozi za proučavanje hrvatskoga jezika u djelima riječkih tiskara do 20. stoljeća“; Voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Zubčić;
8. „Od gramatike do pragmatike“; Voditeljica: prof. dr. sc. Lada Badurina;
9. „Klasifikacije u biologiji i medicini (KUBIM)“; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar;
10. „Jezično izražavanje emocija: Računalni resursi, metode identifikacije i ontološko modeliranje komunikacije psiholoških stanja (EmoCNet)“; Voditelj: dr. sc. Benedikt Perak;
11. „Kontrastiranje kolokacijskih sveza u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku“; Voditeljica: prof. dr. sc. Aneta Stojić;
12. „Istraživanjem do povijesnog pregleda italoromanskog jezičnog varijeteta u Rijeci“; Voditeljica: doc. dr. sc. Anna Rinaldin;
13. „Hrvatski kulturni krug Rijeke 19. stoljeća“; Voditelj: prof. dr. sc. Irvin Lukežić;
14. „Obrada rečenica u talijanskom jeziku“; Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš;
15. „Riječki krajobrazi sjećanja“; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković;
16. „Ortoepska raznolikost u hrvatskome standardnom jeziku (OrthoUNIRI)“; Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić;
17. „Kulturni krajolik Sjevernog Jadrana – popunjavanje lakuna“; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Marijan Bradanović;


Poslijediplomski doktorski studiji:


 1. Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost
 2. Poslijediplomski sveučilišni studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”
 3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija
 4. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij psihologije

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.