Upozorenje

Kultura i kriza: obrazovanje, participacija i kreativni rad danas

Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci i organizacija Drugo more u sklopu međunarodnog projekta Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs najavljuju kratke seminarske radionice/predavanja na temu kulturnih politika, rada, zaposlenja u kulturi te participativnih praksi u kulturi i umjetnosti koje će se održati 30. i 31. listopada 2020. godine pod naslovom Kultura i kriza: Obrazovanje, participacija i kreativni rad danas (Culture and Crisis: Education, Participation and Creative Labour Today).

Tijekom dvodnevnog događaja, moći ćete slušati predavanja stručnjaka/inja iz područja kulture, umjetnosti i kulturnog menadžmenta, te se uključiti u dodatne aktivnosti poput prisustvovanja Freiraum Festivalu 2020 ili vođenju izložbom Piratska skrb: učiti iz neposluha i Usijano more u prostorima Exportdrva (Grobnička riva bb, Rijeka).
 

Seminarske radionice/predavanja namijenjena su svim zainteresiranim studentima/icama Sveučilišta u Rijeci, kao i svim zainteresiranim studentima/icama drugih sveučilišta u Hrvatskoj. Predavanjima se mogu pridružiti kulturni djelatnici/ice, osobe koje rade u nevladinim organizacijama, sveučilišni profesori/ice, te svi/e čiji se rad i područje interesa veže za rad u području kulture i obrazovanja.

Predavanja se održavaju putem platforme Zoom, te je predviđeni jezik hrvatski.

http://drugo-more.hr/aheh-seminar-kultura-i-kriza/
 
30. 10. 2020. (petak)
Pridružite se na adresi putem Zooma: https://us02web.zoom.us/j/85299989901

14:30 Uvod u projekt, predstavljanje ciljeva, rezultata i sudionika.
15:00 dr. sc. Jaka Primorac (IRMO) – Rad i zaposlenost u kulturi
16:00 Davor Mišković (Drugo more) - Kontekst kao sadržaj - razvoj nezavisne scene u Hrvatskoj
17:00 izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum  - Europski okvir za institucionalnu samorefleksiju angažmana sveučilišta u zajednici: Primjer Sveučilišta u Rijeci
18:00 Live stream, Zoom, Freiraum Festival 2020 - Keynote: "Start worrying. Details to follow." – Reflections on the State of Freedom in the post-Covid World ​by Ivan Krastev (political scientist, Chairman of the Centre for Liberal Strategies in Sofia, Permanent Fellow at the Institute for Human Sciences in Vienna)
Više detalja o festivalu na: http://www.freiraumfestival.eu/summit-programme.html
 
31. 10. 2020. (subota)
Pridružite se na adresi putem Zooma: https://us02web.zoom.us/j/81394489013

11:00 Ana Ajduković (LORI, Centar za ženske studije pri FFRi (UNIRI)) – suradnja sveučilišta i lokalne zajednice
11:45 Marija Katalinić (Rijeka2020) – civilne inicijative u kulturi
12:30 Zaključak, komentari, evaluacija.
13:00 Tomislav Medak, Marcell Mars, Davor Mišković – vođenje izložbama, Piratska skrb: učiti iz neposluha  i Usijano more, ExportDrvo, Grobnička riva bb, Rijeka

14:00  Zoom - Freiraum Festival 2020

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.