Upozorenje

PSIHOLOGIJA - pripreme za dodatnu provjeru sposobnosti verbalnog i neverbalnog mišljenja te opće kulture i informiranosti

Odsjek za psihologiju održat će pripreme za dodatnu provjeru sposobnosti verbalnog i neverbalnog mišljenja te opće kulture i informiranosti dana 10. i 11. lipnja 2014. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Odsjeka za psihologiju (Sveučilišna avenija 4) u ukupnom trajanju od 2 radna dana (ukupno 12 sati). Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Prijave za pripreme primaju se od 2. do 6. lipnja 2014. godine, a šalju faxom na broj 051/216-099. Prijava mora sadržavati podatke o kandidatu: ime i prezime, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, naziv završene srednje škole ili gimnazije te kopiju uplatnice za troškove pripreme.

Troškovi pripreme za dodatnu provjeru specifičnih znanja, sposobnosti i opće informiranosti iznose 500,00 kn. 
 
Podaci za uplatnicu:
IBAN:  HR9123600001101536455
Poziv na broj odobrenja:  OIB – 6615157-03
Opis plaćanja:  Pripreme za upis na studij psihologije
 
Napomena: Kandidati za pripreme obavezni su prema ranije navedenim uputama posebno prijaviti dodatnu provjeru, jer prijava za pripreme ne znači da je kandidat prijavio i dodatnu provjeru.

Pripreme za dodatnu provjeru

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.