Upozorenje

Poziv na prijavu - RIK 2014.

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Udrugom studenata filozofije „FURIJA“, Udrugom studenata kroatistike „Idiom“, Udrugom studenata povijesti „Malleus“, Udrugom studenata povijesti umjetnosti „SPUM“ i Udrugom studenata psihologije „Psirius“ organizira drugi riječki studentski interdisciplinarni kongres u Rijeci s temom „TEHNOLOGIJA I DRUŠTVO – edukacija, komunikacija, pravo i politika, bioetika, umjetnost“ koji će se održati od 19. do 22. studenog 2014. na Filozofskom fakultetu u Rijeci.


Kongres je otvoren za studente preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija te za nedavno diplomirane studente regije. Rok za prijavu za aktivne sudionike (izlagače radova) traje od 16.06. do 5.10.2014
Prijave za sudjelovanje pasivnih sudionika primat će se od 1.09. do 5.10.2014. 

Prijave se podnose ispunjavanjem elektroničkih obrazaca koji će od 16.06. biti dostupni na adresi: 
http://sz.uniri.hr/rik/.

  
Službeni jezici simpozija su hrvatski i engleski.

Prve informacije o kongresu možete naći ovdje te na web stranici: sz.uniri.hr/rik/. Detaljne informacije o kongresu će biti dostavljene na dan otvaranja prijava.
  
Za bilo kakva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti na mail rikffri@gmail.com

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.