Upozorenje

Natječaj za upis razlikovnog modula za stjecanje uvjeta za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI raspisuje NATJEČAJ za upis razlikovnog modula za stjecanje uvjeta za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije, Filozofskoga fakulteta u Rijeci (u ljetnom semestru akademske godine 2014./2015.)
 
Ovaj Program namijenjen je kandidatima koji nisu završili diplomski ili dodiplomski studij iz polja psihologije, a koji se namjeravaju prijaviti na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

 
1. UVJET ZA UPIS
Uvjet za upis programa razlikovnog modula je završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij.
 
2. KRITERIJ ZA UPIS
Prosjek ocjena sa sveučilišne dodiplomske ili diplomske razine 3,5 i više.
 
3. PRIJAVE ZA UPIS
Obrazac prijave za upis kandidati mogu preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta http://www.ffri.uniri.hr (ovdje) ili u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Osim prijave za upis, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis u EU formatu,
  • ovjerenu presliku diplome o završenom studiju,
  • ovjereni prijepis položenih ispita na prethodnom studiju s prosjekom ocjena,
  • ovjereni dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama i ECTS bodovima te ocjenu diplomskog rada),
  • preslika rodnog ili vjenčanog lista (ako je došlo do izmjene prezimena u izvorniku),
  • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane.
 

Prijave za upis treba dostaviti u Studentsku službu od 23. lipnja do 11. srpnja 2014. godine na adresu:
SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
STUDENTSKA SLUŽBA
51000 Rijeka
Sveučilišna avenija 4
S naznakom: Razlikovni modul – psihologija
 
4. ŠKOLARINA
Školarina za upis razlikovnog modula iznosi 7.500,00 kn. Potrebno je izvršiti uplatu školarine: u cijelosti prije upisa ili u dva jednaka obroka (prvi prilikom upisa, a drugi do 1. studenog 2014. godine) na žiro račun Filozofskoga fakulteta u Rijeci:

Primatelj: Filozofski fakultet u Rijeci
Adresa: 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4
IBAN: HR9123600001101536455
Model: 00
Poziv na broj: OIB - 66151334
S naznakom: "Školarina za razlikovni modul – psihologija"

5. UPISI
Povjerenstvo za upis sačinit će listu pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na temelju pristiglih prijava rangiranih prema kriterijima upisa.
Lista će biti objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta dana 15. srpnja 2014. godine. Upis pristupnika održat će se 16. i 17. srpnja 2014. godine prema rasporedu koji će pravovremeno biti objavljen.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  • dvije fotografije formata 4x6 cm,
  • potvrdu o uplaćenoj školarini u iznosu od 7.500,00 kn (za uplatu u cijelosti) ili u iznosu od 3.750,00 kn (za uplatu u dva istovjetna obroka),
  • potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 330,00 kn.

Podaci za uplatu:

Primatelj: Filozofski fakultet u Rijeci
Adresa: 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4
IBAN: HR9123600001101536455
Model: 00
Poziv na broj: OIB – 66151334
S naznakom: "Upisnina za razlikovni modul – psihologija"
 
6. OSTALE OBAVIJESTI
Sve ostale obavijesti kao i informacije o uvjetima za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Psihologije bit će objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta, a moći će se dobiti i u Studentskoj službi.
Detaljne informacije vezane uz održavanje konzultacija i ispita kandidati će dobiti nakon upisa. Ispite treba položiti do raspisivanja Natječaja za upis na I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz psihologije koji će započeti u ljetnom semestru akademske 2014./2015. godine.
Filozofski fakultet u Rijeci će s polaznicima razlikovnog modula sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Završetkom razlikovnog modula polaznik stječe potvrdu o položenim ispitima razlikovnog modula. Ova potvrda služi samo u svrhu upisa na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji iz psihologije na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Upis na doktorski studij polaznicima koji uspješno završe razlikovni modul nije zajamčen, već ovisi o rezultatima selekcijskog postupka.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.