Upozorenje

Natječaj za stručnog suradnika u Uredu za projekte

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J

 
za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za projekte, 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.
 

Uvjeti: magistar/magistra društvene ili humanističke struke, bez radnog iskustva, vladanje engleskim jezikom najmanje na razini C1, vladanje još jednim svjetskim jezikom najmanje na razini A2 u kategoriji "razumijevanje", poznavanje rada na računalu.

Prednosti: poznavanje projektnog ciklusa i upravljanja projektima, iskustvo u radu na projektima, formalna izobrazba u ovlaštenim učilištima iz područja EU i drugih projekata

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi i dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. U protivnom, smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.