Upozorenje

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO PROVEDENOM JAVNOM NATJEČAJU

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama (NN 126/2019) dana 24. prosinca 2019. godine za izbor:
 

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednoga profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane socijalne psihologije izabrana je doc. dr. sc. Barbara kalebić Maglica;
 2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednoga profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane andragogije i grane didaktike izabran je doc. dr. sc. Siniša Kušić;
 3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane logike izabrana je prof. dr. sc. Majda Trobok;
 4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike izabrana je dr. sc. Marina Marinković;
 5. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike izabran je dr. sc. Jakob Patekar;
 6. Nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije izabrana je Kim Anić, dipl. psiholog - prof.  


Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama (NN 14/2020) dana 5. veljače 2020. godine za izbor:
 

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti (izborna polja 6.03. Filologija i 8.06. Rodni studiji) izabrana je dr. sc. Brigita Miloš;
 2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane opće jezikoslovlje (lingvistika) izabran je dr. sc. Benedikt Perak;
 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti na Odsjeku za povijest, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice, natječajni postupak je obustavljen;
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na projektu „Teorijske pretpostavke molekularne biologije (ThUMB)“ izabrana je dr. sc. Martina Blečić.

 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama (NN 27/2020) dana 11. ožujka 2020. godine za izbor:
 

 1. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane filologije izabran je dr. sc. Željko Jozić;
 2. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane filologije izabrana je dr. sc. Mirjana Crnić Novosel;
 3. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike izabrana je dr. sc. Sanja Grakalić Plenković;
 4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike izabrana je dr. sc. Nataša Košuta;
 5. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti izabrana je prof. dr. sc. Julija Lozzi-Barković;
 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti izabrana je dr. sc. Palma Karković Takalić;
 7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti na nepuno radno vrijeme od 50% izabran je dr. sc. Feđa Milivojević;
 8. jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja interdisciplinarne humanističke znanosti na nepuno radno vrijeme od 85%  izabrana je Dunja Matić Benčić, mag. kulturologije;
 9. jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike, natječajni postupak je obustavljen.
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.