Upozorenje

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN

Naziv programa: Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN
Razina programa: program cjeloživotnoga obrazovanja
Područje programa: humanističke znanosti
Trajanje programa: 2 mjeseca; 30 sati aktivne nastave
ECTS‑bodovi: 8 ECTS‑bodova

O programu: 
U okviru aktivnosti koje vode k ostvarenju strateškoga cilja internacionalizacije studijskih programa razvijen je program cjeloživotnoga obrazovanja pod nazivom Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski jezik u visokoškolskoj nastavi). Programom se pruža potpora nastavnicima u usavršavanju jezičnih i prezentacijskih vještina (s naglaskom na tečnosti, koherentnosti i točnosti prilikom prezentiranja) na engleskome jeziku. Program je razvijen na temelju istraživanja provedenoga na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci i usklađen je s iskazanim željama i potrebama visokoškolskih nastavnika. Njime se stoga nudi metodički razrađena jezična potpora s ciljem usavršavanja jezičnih kompetencija u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike i osposobljavanja za izvođenje nastave na engleskome jeziku.
 
Tijekom programa polaznici će steći sljedeće kompetencije:
1. jezične i diskursne govorne kompetencije za poučavanje na engleskome jeziku
2. jezične i diskursne pisane kompetencije za poučavanje na engleskome jeziku
3. kompetencije za (samo)kritični osvrt na uporabu engleskoga jezika za akademske potrebe
 

Uvjeti upisa na program: Program je namijenjen usavršavanju nastavnika za izvođenje visokoškolske nastave na engleskome jeziku i kao uvjet upisa podrazumijeva razinu B1 poznavanja engleskoga jezika prema ZEROJ-u.
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.