Upozorenje

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja

Naziv programa: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja
Razina programa: program cjeloživotnoga obrazovanja
Područje programa: Interdisciplinarno područje društvenih znanosti, obrazovne znanosti
Trajanje programa: 2 mjeseca
ECTS‑bodovi: 7 ECTS‑bodova

O programu: 
Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja omogućit će polaznicima stjecanje nekih temeljnih znanja i vještina vrednovanja u visokoškolskoj nastavi. Stečena znanja i vještine omogućit će polaznicima da postanu učinkovitiji nastavnici kroz teorijska promišljanja i istraživanja vlastitog načina vrednovanja.
 
Tijekom programa polaznici će steći sljedeće temeljne kompetencije:
1.       kritički usporediti vlastite ideje o vrednovanju znanja studenata i spoznaje o vrednovanju iz proučene stručne literature
2.       razmotriti i izabrati primjerenu metodu vrednovanja u skladu s očekivanim ishodima učenja
3.       razmotriti različite načine vrednovanja za studente koji se razlikuju po svojim osobinama i potrebama
4.       dizajnirati i primijeniti različite vrste vrednovanja znanja i vještina studenata i načine ocjenjivanja

Uvjeti upisa na program: Osnovni je uvjet upisa na ovaj program cjeloživotnog obrazovanja završen sveučilišni diplomski studijski program bilo kojeg područja znanosti, kao i sudjelovanje u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi. Prednost pri upisu imaju zaposlenici visokoškolskih institucija u suradničkom zvanju,kojima je ovaj program prvenstveno i namijenjen teoni koji su završili program Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje ili neki drugi program u kojemu su ovladali pojmovima ishoda učenja. Program mogu upisati i nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju. Iznimno, mogu se upisati i pristupnici koji nisu zaposleni u sustavu visokog obrazovanja, ali sudjeluju u realizaciji nastave na visokoškolskoj razini kao vanjski suradnici. Za upis se ne provodi selekcijski postupak.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.