Upozorenje

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Naziv programa: Nastavničke kompetencije u visokom školstvuOsiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
Razina programa: program cjeloživotnoga obrazovanja
Područje programa: Interdisciplinarno područje društvenih znanosti, obrazovne znanosti
Trajanje programa: 1 mjesec
ECTS‑bodovi: 5 ECTS‑bodova

O programu: 
Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvuOsiguranje kvalitete u visokom obrazovanju omogućit će polaznicima stjecanje temeljnih znanja o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete u visokom obrazovanju. Polaznici programa upoznat će se sa standardima i kriterijima kvalitete temeljnih djelatnosti u visokoškolskim institucijama. Stečena znanja i vještine omogućit će polaznicima razumijevanje i razvoj postojećih mehanizama praćenja i održavanja sustava kvalitete na njihovim institucijama i na razini Sveučilišta.
Nakon završetka programa očekuje se da će polaznici moći:
1.       opisati ključne pojmove vezane za osiguranje kvalitete i objasniti pokazatelje kvalitete u visokom obrazovanju
2.       interpretirati i analizirati poznate pristupe osiguravanju kvalitete uz poseban osvrt na mogućnosti i ograničenja primjene u sustavu (visokog) obrazovanja
3.       interpretirati i analizirati dokument e ENQA-e i njegovu svrhu u izradi i primjeni procesa osiguranja kvaliteta u RH
4.       opisati djelovanje sustava za osiguranje kvalitetu na visokoškolskoj instituciji
5.       analizirati i interpretirati mehanizme unaprjeđenja kvalitete u institucijama visokog obrazovanja
6.       utvrditi i analizirati organizacijsku kulturu i njezinu ulogu u funkcioniranju institucije
7.       analizirati kontekstualne čimbenike povezane s razvojem sustava za osiguranje kvalitete
8.       analizirati ulogu i odgovornost različitih sudionika u procesima unutarnjeg i vanjskog vrednovanja
9.        izabrati metode vrednovanja kvalitete  primjerene institucijskim potrebama
prepoznati i analizirati korištene smjernice i preporuke navedene u dokumentu u praksi osiguranja kvalitete u vlastitoj instituciji.

Uvjeti upisa na program: Osnovni je uvjet upisa na ovaj program cjeloživotnog obrazovanja završen sveučilišni diplomski studijski program bilo kojega područja znanosti ili umjetnosti. Program mogu upisati zaposlenici u suradničkom i znanstveno-nastavnom zvanju te zaposlenici administrativnih službi. Za upis se ne provodi selekcijski postupak.
Prednost pri upisu imaju zaposlenici visokoškolskih institucija u suradničkom zvanju i koji su završili neki drugi program u okviru programa Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje (ili drugi program u kojemu su ovladali pojmovima ishoda učenja).

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.