Upozorenje

Diplomski studij povijesti umjetnosti (nastavnički modul) – dvopredmetni studij

Naziv studija: Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti

Razina studija: diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra

O studiju: Diplomski studij povijesti umjetnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima nastavničkog modula pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem Informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Povijesti umjetnosti bavi se proučavanjem umjetničkih predmeta kroz povijest, a u okviru različitih umjetničkih stilova. Na studiju povijesti umjetnosti pojedini kolegiji prezentiraju teme iz teorije umjetnosti, slikarstva, skulpture, arhitekture, različitih grafičkih tehnika, te iz primijenjenih umjetnosti. Uz kolegije struke program sadrži i metodičke predmete nužne za stjecanje nastavničkih kompetencija.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaZavršetkom studija stječe se titula magistar / magistra edukacije povijesti umjetnosti. Kompetencije koje stječe student nakon završenog studija su: poznavanje povijesti umjetnosti i metodike nastave povijesti umjetnosti na razini diplomskog studija; osposobljenost za poslove profesora povijesti umjetnosti u gimnazijama i svim drugim srednjim školama.

Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.

Studijski program: 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.