Upozorenje

Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 1, 2

Naziv programa: Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 1, 2 (Corso di perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 1, 2)

Razina programa: diplomski studij

Trajanje programa: 2 semestra

ECTS‑bodovi: svaki program omogućuje stjecanje 15 ECTS‑bodova


O studiju: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci organizira Stručno usavršavanje talijanskoga jezika, komunikacije i kulture 1 i 2 (Corso di perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 1, 2) u svrhu stručnog usavršavanja iz područja talijanskoga jezika i talijanske kulture u gotovo svim područjima djelatnosti, kako u javnom tako i u privatnom sektoru (međunarodna suradnja, gospodarstvo, kultura, politika, turizam, mediji, istraživanja arhivske građe i slično).


Uvijeti za upis: Uvjet za prijavu na program Stručno usavršavanje talijanskog jezika i kulture 1: završen preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski studij (prvostupnička svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili diploma o završenom predbolonjskom) uz aktivno poznavanje talijanskog jezika, o čemu treba priložiti potvrdu ovlaštene ustanove ili svjedodžbu završene osnovne ili srednje škole na talijanskom jeziku. Upis na predloženi program moguć je nakon bilo kojeg preddiplomskog /diplomskog sveučilišnog studija na kojem se stječe najmanje 180 ECTS‑bodova, kao i nakon jednakopriznatoga četverogodišnjeg sveučilišnog studija prije uvođenja Bolonjske reforme

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.