Upozorenje

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (DPPO)

Naziv programa: Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (DPPO)

Razina programa: diplomski studij

Područje programa: odgojno područje

Trajanje programa: 2 semestra

ECTS‑bodovi: 60 ECTS‑bodova


O studiju: Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 105, NN 87/08), poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj i nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS‑bodova i ima potrebno pedagoško‑psihološko‑didaktičko‑metodičko obrazovanje (tj. nastavničke kompetencije) kojim se stječe 60 ECTS‑bodova.

Ovaj je program Dopunskoga pedagoško‑psihološkog obrazovanja za nastavnike izrađen kao program stručnog usavršavanja (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN/2003, čl. 76) imajući u vidu koncept cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. Program je usklađen sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN/2007, čl. 5) i omogućava odraslima s prethodno stečenom diplomom preddiplomskog studija ili četverogodišnjim visokoškolskim obrazovanjem prema starom Zakonu o visokom obrazovanju da steknu znanja, vještine i sposobnosti za rad u nastavničkoj struci.


Uvjeti upisa na program: Uvjet za upis na ovaj program je završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS‑bodova, kao i jednakopriznati četvorogodišnji sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme. Pravo upisa na ovaj program imaju i osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama osim potrebnih nastavničkih kompetencija.


Plan objave natječaja za upis polaznika u akademskog godini 2021./2022. je početak rujna. Molimo zainteresirane da prate web stranice Fakulteta.


Studijski program i dokumenti:

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.