Upozorenje

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Naziv studija: Poslijediplomski specijalistički studij “Psihološko savjetovanje”

Razina studija: sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija: 4 semestra (2 akademske godine)

ECTS bodovi koji se stječu studijem: 120 ECTS-bodova

Naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni specijalist / sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja (univ. spec. psih. sav.).


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaProgram omogućuje studentima stjecanje kompetencija u području razumijevanja i primjene različitih modela psihološkog savjetovanja, usvajanja savjetodavnih i terapijskih vještina, psihološke procjene, kao i profesionalne etike u okviru savjetovanja. Pored usvajanja vještina rada s klijentima program uključuje i poticanje osobnoga i profesionalnog razvoja psihologa. Osnovne kompetencije koje student stječe specijalizacijom odnose se na širok raspon znanja i spoznaja te specifičnih profesionalnih vještina koje se mogu demonstrirati u različitim područjima psihološkoga savjetovanja (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, vojska, privatna praksa i sl.) i s različitim populacijama (djecom, mladima, odraslima, starima, osobama s različitim psihičkim poremećajima te oboljelima od tjelesnih bolesti). Premda je program usmjeren na kraće savjetodavne tretmane s osobama koje nemaju teže psihičke poremećaje i kod kojih se više usmjerava na prednosti i jake strane pojedinca, a manje na psihopatologiju, polaznici će usvojiti i dodatna znanja iz područja kliničke procjene i psihopatologije, kako bi bili osposobljeni prepoznati prave indikacije za savjetovanje kao i ograničenja savjetovanja. Očekuje se da će po završetku studija polaznici moći profesionalno pružati usluge savjetovanja u okviru svoje djelatnosti te da će biti u stanju kreirati, organizirati i provoditi različite preventivne aktivnosti. Pored navedenih specifičnih kompetencija planira se razvijanje generičkih kompetencija, kao što su kritičko mišljenje i kritički osvrt pri korištenju podataka prikupljenih iz različitih izvora, preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i razvoj svijesti o potrebi cjeloživotnoga učenja.


Studijski program: Program poslijediplomskog specijalističkog studija “Psihološko savjetovanje”


Za više informacija posjetite stranicu Odsjeka za psihologiju.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.