Upozorenje

Diplomski studij Hrvatski jezik i književnost (opći smjer) - jednopredmetni studij

NAPOMENA: neće se aktivirati u ak. god. 2021./2022.

Naziv studija: Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (jednopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Studij hrvatskoga jezika i književnosti pripada tradicionalnim studijima nacionalnoga jezika i nacionalne književnosti koji izobražava studente za potrebe odgojno­‑obrazovnih ustanova, za nastavak znanstvenoga ili stručnoga bavljenja jezikom i književnosti te za javni i privatni sektor na onim područjima u kojima se očekuje i/ili je nužna visoka ovladanost jezičnim zakonitostima, ali i poznavanje književne teorije i povijesti. Studij je koncipiran tako da kroz programe temeljnih i izbornih kolegija osposobljava studente za praćenje suvremenih znanstvenih spoznaja te im daje preduvjete za uključivanje i sudjelovanje u suvremenim procesima na području znanosti o književnosti i jezikoslovlja.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završetka općega smjera diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv magistar/magistra hrvatskoga jezika i književnosti. Po završetku studija studenti su osposobljeni za rad u uredničkoj, književno‑kritičkoj, redaktorskoj i lektorskoj te novinarskoj praksi, zatim u protokolarnim poslovima, pri kultur(al)nom menadžmentu, službama odnosa s javnošću i sl.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na doktorskim studijima. Studentima koji se nakon završetka diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij: Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.