Upozorenje

Diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički)

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički)

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički) moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Završetkom nastavničkog smjera student je kvalificiran za predavanje filozofije, etike i logike u školama. Na studiju se potiče razvijanje kritičkog pristupa koji se fokusira na tradicionalne filozofske probleme ali i na pitanja s kojima se susrećemo u suvremenom svijetu. Na taj se način student osposobljava za rad u javnoj domeni, u medijima i drugim političkim, kulturnim ili društvenim ustanovama u kojima se traži široka opća kultura te sposobnost kritičkog mišljenja. Zbog učestalih znanstvenih gostovanja i predavanja inozemnih stručnjaka te zbog korištenja literature s anglosaksonskog govornog područja potrebno je poznavati engleski jezik.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završena diplomskog sveučilišnog studija Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički studenti stječu akademski naziv magistar/magistra filozofije; magistar/magistra edukacije filozofije. Nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički student stječe stupanj pismenosti i obrazovanja koji mu omogućuju rad u medijima, izdavaštvu i ostalim djelatnostima u kojima se pretpostavlja dobar stupanj opće kulture te temelji solidnoga logičkog i kritičkog rasuđivanja. Studenti koji su završili diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički kvalificirani su i za predavanje filozofije, etike i logike u školama.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskog sveučilišnog studija Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima. Studentima koji žele nastaviti obrazovanje na Filozofskome fakultetu u Rijeci Odsjek za filozofiju nudi mogućnost upisa na poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.