Upozorenje

Preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti - dvopredmetni studij

Naziv studija: Preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Moguće ga je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Talijanski je jezik važan u kulturnoj povijesti Europe zbog bogate književne i šire kulturne baštine, posebice od 14. do 16. stoljeća, koja su ishodišna za brojne europske kulturne pojave u humanističkim, primarno književnim i znanstvenim područjima. Talijanska je tradicija poticajna u kazališnoj, opernoj i široj glazbenoj, a kasnije kinematografskoj djelatnosti te televizijskoj produkciji. Nakon završena preddiplomskog studija talijanskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica talijanskoga jezika i književnosti. Znanje stečeno na preddiplomskome studiju omogućuje studentima nastavak obrazovanja na diplomskome studiju talijanistike ili nekome drugom srodnom studiju (ovisno o propozicijama pojedinoga studija).


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaZnanja i vještine koje se stječu kroz studij su: poznavanje talijanskoga jezika na razini C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prvostupnicima talijanskoga jezika i književnosti nudi se mogućnost zapošljavanja na hrvatskom i europskom tržištu rada u okviru novinarstva, izdavaštva, uredništva, kulturalnom menadžmentu, kulturnoj politici, upravljanju kulturnim resursima te na drugim poslovima koji pretpostavljaju posjedovanje  odgovarajućih znanja iz širega kruga humanističkih i društvenih disciplina, gospodarskih institucija, diplomatskih i konzularnih predstavništava, kao i mogućnost jezičnoga posredovanja.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskim studijima talijanistike u Hrvatskoj ili u inozemstvu.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.