Upozorenje

Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost (dvoopredmetni)

Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost (dvoopredmetni)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Moguće ga je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost (dvoopredmetni) pripada tradicionalnim studijima nacionalnoga jezika i nacionalne književnosti koji izobražava studente za potrebe odgojno­‑obrazovnih ustanova, za nastavak znanstvenoga ili stručnoga bavljenja jezikom i književnosti te za javni i privatni sektor na onim područjima u kojima se očekuje i/ili je nužna visoka ovladanost jezičnim zakonitostima, ali i poznavanje književne teorije i povijesti. Studij je koncipiran tako da kroz programe temeljnih i izbornih kolegija osposobljava studente za praćenje suvremenih znanstvenih spoznaja te im daje preduvjete za uključivanje i sudjelovanje u suvremenim procesima na području znanosti o književnosti i jezikoslovlja.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završena preddiplomskoga sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost (dvoopredmetni) studenti stječu akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti. Završetkom studija studenti stječu praktična znanja koja su neposredno primjenjiva npr. u uredničkoj, književno‑kritičkoj, redaktorskoj i lektorskoj, ali i novinarskoj praksi, zatim u protokolarnim poslovima, pri kultur(al)nom menadžmentu, službama odnosa s javnošću i sl.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (studentima koji se nakon završetka preddiplomskoga sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost (dvoopredmetni) odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički, opći kroatistički, knjižničarstvo.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.