Upozorenje

Preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)

Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni) moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. Planom i programom preddiplomskoga sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost (dvopredmetni) obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe. Nastavni se proces od prvog dana odvija isključivo na engleskome jeziku, što pridonosi razvitku jezične kompetencije studenata. Nastavnici na studiju velikim su dijelom obrazovani na uglednim sveučilištima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, što jamči suvremenost pristupa temama iz anglistike i kvalitetu nastave. Jezičnom usavršavanju studenata anglistike također pridonose i gostujući profesori i lektori, kao izvorni govornici. Studenti koji se nakon završetka preddiplomskoga sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost (dvopredmetni) odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci, mogu upisati diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni), smjer: nastavnički ili diplomski sveučilišni Prevoditeljski studij.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završena preddiplomskog sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost (dvopredmetni) studenti stječu akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti i kompetencije organizacijskih i voditeljskih poslova u konzularno-diplomatskim predstavništvima, gospodarstvu (inokorespondent, odnosi s javnošću), medijima, nakladništvu i marketingu. Po završetku preddiplomskog studija studenti raspolažu temeljnim predznanjem nužnim za praćenje diplomskoga studija.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga sveučilišnog studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome sveučilišnom studiju (na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni), smjer: nastavnički ili na diplomski sveučilišni Prevoditeljski studij).


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.