Upozorenje

Odsjek za povijest umjetnosti

Kontakt podaci

 

Pročelnik: doc. dr. sc. Danko Dujmović, e-mail: ddujmovic@ffri.uniri.hr

ECTS i Erasmus koordinatorica: Nadežda Elezović, e-mail: nadezda.elezovic@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Mirjana Unković, tel. 051/265-621, e-mail: mirjana.unkovic@ffri.uniri.hr


Osnovno o Odsjeku

 

Odsjek za povijest umjetnosti osnovan je u svibnju 2003. godine pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Program studija sastoji se od trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog stupnja, a diplomski studij od općeg i nastavničkog modula. Studij omogućuje izobrazbu na polju povijesti vizualnih umjetnosti koristeći suvremene metodologije u istraživanju, interdisciplinarnost, otvorenost i kompatibilnost sa srodnim studijima u zemlji i inozemstvu, njegujući međunarodnu suradnju s priznatim znanstvenicima, stručnjacima i relevantnim institucijama. Članovi Odsjeka nositelji su i voditelji nekoliko znanstvenih projekata. Odsjek tijekom akademske godine u kontinuitetu organizira znanstvene skupove u suradnji s drugim odsjecima matičnog fakulteta, kao i drugim sveučilišnim centrima u RH i inozemstvu.

KATEDRE

Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka - voditeljica prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić
Katedra za umjetnost ranog novog vijeka - voditeljica prof. dr.sc. Nina Kudiš
Katedra za zaštitu, prezentaciju i interpretaciju baštine - voditelj prof. dr. sc. Marijan Bradanović
Katedra za povijest i teoriju moderne i suvremene umjetnosti - voditeljica izv. prof. dr. sc. Nataša Lah

CENTRI

Centar za ikonografske studije (CIS) koji okuplja svjetske znanstvenike. Centar izdaje časopis ikonografskih studija IKON i organizira godišnji međunarodni znanstveni skup.
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti (CCO-OPU) koji se bavi provođenjem i poticanjem disciplinarnih i multidisciplinarnih, multimedijalnih, interdisciplinarnih znanstvenih i stručnih istraživanja i edukacija, te odnosa s javnošću (http://cco.opu.ffri.hr/).

REDOVITI GODIŠNJI ZNANSTVENI SKUPOVI

Teorijski dijalozi, u organizaciji Katedre za povijest i teoriju moderne i suvremene umjetnosti (http://issuu.com/puffri)
Dijalozi s baštinom, u organizaciji Katedre za istraživanje i zaštitu kulturne baštine (http://dijalozisbastinom.wix.com/dijalozi)


Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Nina Kudiš
Julija Lozzi-Barković
Marina Vicelja-Matijašić
Marijan Bradanović
nina.kudis@ffri.uniri.hr
julijalb@ffri.uniri.hr
mvicelja@ffri.uniri.hr
mbradanovic@ffri.uniri.hr
051/265-738
051/265-739
051/265-603
051/265-736
F-462
F-463
F-461
F-459

Izvanredni profesori
Nataša Lah
Damir Tulić
nlah@ffri.uniri.hr
dtulic@ffri.uniri.hr
051/265-737
051/265-738
F-460
F-462

Docenti
Barbara Španjol-Pandelo bspanjol@ffri.uniri.hr
ddujmovic@ffri.uniri.hr
051/265-741
051/265-740
F-466
F-464

Poslijedoktorandi
Palma Karković Takalić pkarkovic@ffri.uniri.hr 051/265-747 F-466

Asistenti
     
Nikolina Belošević
Mario Pintarić
Marin Bolić
Nadežda Elezović
nikolina.belosevic@ffri.uniri.hr
mario.pint@ffri.uniri.hr
mbolic1@ffri.uniri.hr
nadezda.elezovic@ffri.uniri.hr
051/265-745


051/265-742
F-464
F-465
F-465
F-467

Vanjski suradnici
     
Ivan Braut
Ines Ambruš

 

 


Studijski programi


Preddiplomski studij: Povijest umjetnosti (dvopredmetni studij)

Diplomski studij: Povijest umjetnosti (dvopredmetni studij - nastavnički modul)
                              Povijest umjetnosti (dvopredmetni studij - opći smjer)
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.