Upozorenje

Odsjek za psihologiju

Kontakt podatci

 

Pročelnica: prof. dr. sc. Nada Krapić, nkrapic@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Anamarija Ivanušić, Telefon:  051/265-752, e-mail: anamarija.ivanusic@ffri.uniri.hr


Web stranica Odsjeka za psihologiju: http://www.ffri.hr/psihologija

 


Osnovno o Odsjeku

 

Posljednjih desetljeća psihologija se kao znanstvena disciplina koja proučava ljudsko ponašanje i psihičke procese intenzivno razvija. Istraživanja u području psihologije ispituju vrlo različite aspekte ljudskog funkcioniranja i pokušavaju odgovoriti na pitanja kao što su: Kako percipiramo objekte u svojoj okolini, a kako druge ljude i same sebe? Kako djeca uče jezik? Kako uče čitati i pisati? Koje su moždane strukture u podlozi emocija? Što nas potiče da se ponašamo na određeni način? Zbog čega su neki ljudi agresivniji ili otvoreniji od drugih? U čemu se sve razlikuju muškarci i žene? Koliko je inteligencija važna za uspjeh u školi? Kako formiramo stavove i kako se oni mogu mijenjati? Kako stres djeluje na tjelesno i mentalno zdravlje? Koji su uzroci različitih psihičkih poremećaja? Psihologija pokušava odgovoriti na ova i brojna druga važna pitanja o čovjeku, a uz to može pridonijeti boljoj prilagodbi, učinkovitijem ponašanju, lakšem rješavanju problema, poticanju kreativnosti i realizaciji ljudskih potencijala. Posao psihologa sastoji se u primjeni spoznaja suvremene psihologije u svakodnevnom životu. U svome radu, psiholog koristi metode, instrumente, tehnike i vještine za utvrđivanje psiholoških stanja i osobina čovjeka kako bi bolje razumio i objasnio psihičke procese i ponašanja, s ciljem podupiranja procesa rasta i razvoja. Potreba za psiholozima stoga postoji podjednako u javnom i privatnom sektoru, u različitim područjima ljudske djelatnosti, a posebice u onima koje se odnose na rad i organizaciju rada, zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju, komunikaciju i tržište, odgoj i obrazovanje, istraživanje, zdravstvo, sport, socijalnu skrb, promet, pravosuđe, vojsku i policiju.

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira jednopredmetni studij psihologije koji je namijenjen svima koji žele bolje upoznati suvremenu psihologiju i njene dosege, kao i onima kojima bolje poznavanje ljudskog funkcioniranja može pomoći u njihovom profesionalnom radu. Studij se organizira po modelu 3+2 (3 godine preddiplomskog + 2 godine diplomskog studija).

Preddiplomski studij obrazuje prvostupnike psihologije, a diplomski studij obrazuje magistre psihologije i magistre edukacije psihologije. Za obavljanje psihološke djelatnosti nužno je završiti diplomski studij psihologije.

Kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija:

  • temeljna znanja o metodama istraživanja u psihologiji, nacrtima istraživanja, statističkim analizama podataka i tehnikama mjerenja;
  • spoznaje o općoj psihologiji, biološkim osnovama psihičkih procesa, kognitivnoj psihologiji, razvojnoj psihologiji, psihologiji ličnosti i socijalnoj psihologiji;
  • opće informacije o primijenjenim područjima psihologije.


Diplomirani studenti Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18. su veljače 2011. godine osnovali Alumni klub s namjerom povezivanja i druženja nekadašnjih studenata riječke Psihologije, izgradnje međusobnih odnosa i suradnje, te poticanja razmjene mišljenja, ideja i iskustava. Za predsjednicu Alumni kluba izabrana je Nada Kegalj iz OŠ 'Podmurvice' u Rijeci, prva diplomirana psihologinja prve generacije studija psihologije u Rijeci. Namjera je uspostaviti i održati vezu između riječkog Odsjeka za psihologiju i njegovih bivših studenata nakon diplomiranja kao i povezivanje s udrugom studenata psihologije PSIRIUS na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Odsjek za psihologiju inicirao je osnivanje Alumni kluba jer je praćenje profesionalnog razvoja i karijere bivših studenata, ali i njihova daljnjeg obrazovanja, zapravo prava evaluacija njegova rada. Osnivanjem Alumni kluba otvara se i mogućnost suradnje članova i sadašnjih studenata po pitanju studentske prakse, ali osnovna je namjera suradnja i druženje stručnjaka psihologa koji rade na različitim poslovima, a vezuje ih zajednički background u smislu obrazovanja, odnosno zajednički studij. Osnivanje Alumni kluba terminski je vezano uz obilježavanje 4. Tjedna psihologije u Hrvatskoj.

Od 1979. godine riječku je Psihologiju upisalo 35 generacija studenata (s više od tisuću studenata). Studij je završilo njih 645, a trenutno studij pohađa više od 165 studenata.
Upravo je ove značajne brojke u svom pozdravnom govoru istaknuo Hrvoje Gligora, tadašnji predsjednik Hrvatske psihološke komore i Društva psihologa PGŽ, također alumni riječkog Odsjeka za psihologiju.

Jedna od prvih zadaća Alumni kluba je kompletiranje evidencije članova (pristupnica se može preuzeti ovdje) kako bi informacije o organiziranim skupovima, tribinama i predavanjima s ciljem razmjene znanja i upoznavanja s recentnim znanstvenim spoznajama iz područja psihologije, bile dostupne što većem broju njegovih članova.

Kontakt: alumni.psi@ffri.hr

Pristupni obrazac za Ri Psi Alumni klub
 

 

Popis djelatnika

 

Professor emeritus
Vladimir Takšić vtaksic@ffri.uniri.hr 051/265-756 F-343

Redoviti profesori
Igor Bajšanski
Ingrid Brdar
Dražen Domijan
Igor Kardum
Svjetlana Kolić-Vehovec
Nada Krapić
Alessandra Pokrajac-Bulian
Sanja Smojver-Ažić
Zoran Sušanj
Mladenka Tkalčić
Ivanka Živčić-Bećirević
sibajsan@ffri.uniri.hr
ibrdar@ffri.uniri.hr
drazen.domijan@ffri.uniri.hr
kardum@ffri.uniri.hr
svjetlanakv@ffri.uniri.hr
nkrapic@ffri.uniri.hr
pokrajac@ffri.uniri.hr
sanja.smojver.azic@ffri.uniri.hr
zoran.susanj@ffri.uniri.hr
mladenka.tkalcic@ffri.uniri.hr
ivankazb@ffri.uniri.hr
051/265-762
051/265-753
051/265-758
051/265-755
051/265-605
051/265-763
051/265-759
051/265-764
051/265-751
051/265-760
051/669-217
F-347
F-364
F-334
F-362
F-365
F-363
F-345
F-367
F-359
F-337
F-344

Izvanredni profesori
Barbara Kalebić-Maglica
Marko Maliković
Tamara Martinac Dorčić
Barbara Rončević Zubković
barbarakm@ffri.uniri.hr
marko@ffri.uniri.hr
tamaramd@ffri.uniri.hr
barbararz@ffri.uniri.hr
051/265-772
051/265-765
051/265-766
051/265-778
F-357
F-342
F-358
F-360

Docenti
Petra Anić
Asmir Gračanin
Miljana Kukić
Tamara Mohorić
Rosanda Pahljina-Reinić
Sanda Pletikosić Tončić
Domagoj Švegar
Marko Tončić
Valnea Žauhar
Ljerka Ostojić
panic@ffri.uniri.hr
agracanin@ffri.uniri.hr
mkukic@ffri.uniri.hr
tmohoric@ffri.uniri.hr
rosanda.pahljina-reinic@ffri.uniri.hr
spletikosic@ffri.uniri.hr
domagoj.svegar@ffri.uniri.hr
mtoncic@ffri.uniri.hr
vzauhar@ffri.uniri.hr
lj.ostojic@ffri.uniri.hr
051/265-767
051/265-768
051/265-773
051/265-774
051/265-775
051/265-777
051/265-770
051/265-769
051/265-780
 
F-369
F-361
F-338
F-335
F-356
F-336
F-346
F-369
F-336
F-333

Poslijedoktorandi
Nermina Mehić nermina.mehic@ffri.uniri.hr 051/265-754 F-366

Asistenti
Martina Bažon
Gorana Birovljević
mdidovic@ffri.uniri.hr
gbirovljevic@ffri.uniri.hr
051/265-779
051/265-771
F-356
F-338

Viši stručni savjetnik
Irena Miletić
irenam@ffri.uniri.hr 051/265-761 F-368

Centar za primijenjenu psihologiju
Stručni suradnici
Vanja Brandić
Anja Vuković
     

Gosti istraživači
dr. sc. Edward William Legg edward.legg@ffri.uniri.hr   F-333


Studijski programi


Preddiplomski studij: Psihologija (jednopredmetni studij)

Diplomski studij: Psihologija (jednopredmetni studij)

Poslijediplomski specijalistički studij: Poslijediplomski specijalistički studij “Psihološko savjetovanje”

Poslijediplomski doktorski studij: Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.