Upozorenje

Odsjek za povijest

Kontakt podatci


Pročelnica: doc. dr. sc. Kosana Jovanović, tel. 051/265-728, e-mail: kjovanovic@ffri.hr

Tajnica Odsjeka: Gordana Dželalija, tel. 051/265-638, e-mail: gdzelalija@ffri.hr

Mrežne stranice Odsjeka za povijest: http://ffri.hr/povijest/

Osnovno o Odsjeku

 

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci utemeljen je 1998. godine kao dvopredmetni studij u slobodnoj kombinaciji. Djelatnosti Odsjeka za povijest uključuju znanstveni, nastavni i stručni rad u području humanističke znanosti, polje povijest. Odsjek nudi upis na trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni) i dvogodišnji diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički. Članovi Odsjeka voditelji su i suradnici na nekoliko znanstvenih projekata. Odsjek tijekom akademske godine organizira međunarodne i domaće znanstvene skupove te gostujuća predavanja znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva. Također ostvaruje suradnju s brojnim znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Na Odsjeku za povijest djeluju dvije katedre: Katedra za predmodernu povijest (predstojnica doc. dr. sc. Lucijana Šešelj) i Katedra za modernu i suvremenu povijest(prof. dr. sc. Darko Dukovski).


Odsjek za povijest od 2006. godine izdaje recenzirani časopis pod naslovom Časopis za povijest Zapadne Hrvatske u kojem se objavljuju radovi domaćih i stranih znanstvenika na hrvatskom i brojnim drugim stranim jezicima. Od 2006. do 2017. na Odsjeku je bila aktivna Udruga studenata povijest Malleus, a 2018. studenti Odsjeka osnovali su novu udrugu, Draco Tarsaticum.

 

Djelatnici


Redoviti profesori
Darko Dukovski (CV)
Vjekoslav Perica
ddukovski@ffri.hr
vperica@ffri.hr
051/265-727
051/265-734
F-440
F-439

Izvanredni profesori
Mila Orlić milaorlic@uniri.hr 051/265-735 F-445

Docenti
Andrea Roknić Bežanić
Lucijana Šešelj
Maja Ćutić Gorup
Goran Bilogrivić
Kosana Jovanović
Dubravka Božić Bogović
aroknic@ffri.hr
lseselj@ffri.hr
mcutic@ffri.hr
goran.bilogrivic@uniri.hr
kjovanovic@ffri.hr
d.bozic@uniri.hr
051/265-730
051/265-793
051/265-731
051/265-732
051/265-728
051/265-733
F-448
F-437
F-447
F-438
F-446
F-437

 

Studijski programi


Preddiplomski studij: Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Diplomski studiji: Diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
                               Diplomski sveučilišni studij Povijest i interpretacija baštine (dvopredmetni); smjer: opći

 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.