Upozorenje

Odsjek za pedagogiju

Kontakt podatci

 

Brošura o Odsjeku za pedagogiju

Pročelnica: prof. dr. sc. Vesna Kovač, tel. 051/265-717, e-mail: vesna.kovac@ffri.uniri.hr

Zamjenica pročelnice: izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, tel. 051/265-711, e-mail: bojana.culum@ffri.uniri.hr

Tajnik: Dorijan Žunić, tel. 051/265-708, e-mail: dorijan.zunic@ffri.uniri.hr

Elektronička adresa Odsjeka: pedagogija@ffri.uniri.hr


(Ne)poštivanje epidemioloških mjera
 

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije u ak. god. 2021./2022.

 

Natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova u ak. god. 2022./2023.


Osnovno o Odsjeku

 

Odsjek za pedagogiju današnje postojanje temelji na bogatoj tradiciji pedagoške djelatnosti koja se razvijala u Rijeci i u njenoj bližoj okolici. Tu posebice valja istaknuti tradiciju učiteljskih škola (Kastav, Rijeka, Gospić). Riječka pedagogija temelji svoj razvoj na industrijskoj pedagogiji i razvoju stručnog školstva.

1953-1962. Pedagogija i Viša stručna pedagoška škola (VSPŠ)

Unutar Više stručne pedagoške škole počeo se 1955. godine razvijati Pedagoški centar koji je radio na području stručnog obrazovanja. Od 1956. godine Centar djeluje kao samostalna jedinica pod neposrednim rukovodstvom Zavoda za unapređivanje stručnog obrazovanja Hrvatske.

1962-1972. Pedagogija i Visoka industrijsko-pedagoška škola (VIPŠ)

S ciljem osposobljavanja pedagoško-organizacijskih kadrova za stručno obrazovanje osnovan je na Visokoj industrijsko-pedagoškoj školi Odjel industrijske pedagogije. Na Odjelu industrijske pedagogije osposobljavani su stručnjaci za četiri profila: organizator obrazovne ustanove; programer obrazovanja; organizator nastave i prosvjetni savjetnik. U okviru Odjela, organizirano je i pedagoško-psihološko obrazovanje za kandidate koji nisu završili nastavničke škole. 1962. godine osnovan je Zavod za industrijsku pedagogiju koji je ostvario izuzetne rezultate na području znanstvenog istraživanja, permanentnog obrazovanja, izdavačke djelatnosti i uopće u podizanju kvalitete nastavnog procesa. Uz Zavod za industrijsku pedagogiju, krajem akademske 1962./63. godine osnovana je, kao samostalna znanstvenoistraživačka jedinica Eksperimentalni centar industrijske izobrazbe koji posebnim programima rada konkretno radi na unapređivanju nastave i izradi nastavnih sredstava.

1972-1978. Pedagogija i Fakultet industrijske pedagogije (FIP)

Fakultet industrijske pedagogije postao je specijalizirani pedagoški fakultet. Svoju koncepciju ostvarivao je putem dodiplomskog i poslijediplomskog studija. Jedna od osam katedri bila je i Katedra industrijske pedagogije (od 1972./72. do 1977./78.). Znanstvenoistraživačka jedinica Fakulteta industrijske pedagogije bio je Zavod za industrijsku pedagogiju koji je već u prvoj godini (1972./73.) prerastao u Institut industrijske pedagogije. Te iste godine (1973.) s osnivanjem Sveučilišta u Rijeci osniva se i Sveučilišni centar za pedagošku izobrazbu i istraživanje radi pedagogijskog osposobljavanja profesorskih smjerova na Sveučilištu.

Pedagogija na Pedagoškim akademijama

U razvoju pedagogijske teorije i pedagoške prakse veliku zaslugu imaju i Pedagoške akademije u Rijeci, Puli i Gospiću u kojima je pedagoška skupina predmeta bila sastavni dio obrazovanja za odgovarajuće profile nastavnika. Prva Pedagoška akademija u Hrvatskoj osnovana je u Rijeci 1960. godine.

1977-1998. Pedagogija i Pedagoški fakultet u Rijeci (PFR)

Studij pedagogije na Pedagoškom fakultetu ostvarivao se putem Zavoda za pedagogiju. U Zavod za pedagogiju tada su bili uključeni i pedagozi koji su izvodili nastavni proces u programu obrazovanja odgajatelja i učitelja razredne nastave u Rijeci i Gospiću.

Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Rijeci (FFR)

Pedagoški je fakultet 27. veljače 1998. godine promijenio naziv u Filozofski fakultet u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu organizira se sveučilišni preddiplomski i diplomski studij pedagogije iz jednopredmetnih studija i dvopredmetnih studija A i B kombinacije.
Popis djelatnika

 

Redoviti profesori u trajnom zvanju
Jasminka Ledić
Sofija Vrcelj
Anita Zovko
Jasminka Zloković
jasminka.ledic@ffri.uniri.hr
svrcelj@ffri.uniri.hr
anita.zovko@ffri.uniri.hr
jasminka.zlokovic@ffri.uniri.hr
051/265-718
051/265-710
051/265-716
051/265-707
F-311
F-316
F-314
F-317

Redoviti profesori
Vesna Kovač
Kornelija Mrnjaus
vesna.kovac@ffri.uniri.hr
kornelija.mrnjaus@ffri.uniri.hr
051/265-717
051/265-721
F-312
F-323

Izvanredni profesori
Bojana Ćulum Ilić
Nena Rončević
Siniša Kušić
bojana.culum@ffri.uniri.hr
nena.roncevic@ffri.uniri.hr
skusic@ffri.uniri.hr
051/265-711
051/265-720
051/265-709
F-313
F-315
F-324

Docenti
Iva Buchberger ibuchberger@ffri.uniri.hr 051/265-617 F-322

Poslijedoktorandi
Ivana Miočić
Bojana Vignjević Korotaj
ivana.miocic@ffri.uniri.hr
bojana.vignjevic@ffri.uniri.hr
051/669-212
051/669-213
F-321
F-322

Asistenti
Nadja Čekolj
Zlatka Gregorović Belaić
nadja.cekolj@ffri.uniri.hr
zlatka.belaic@ffri.uniri.hr
051/265-635
051/265-782
F-310
F-321


Studijski programi


Preddiplomski studiji:


Diplomski studiji:Teme, mentori i članovi povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskih radova studenata 2. godine diplomskog studija od 7. 2. 2022.

Predložene teme završnih radova studenata 3. godine preddiplomskog studija od 25. 2. 2022.


Poslijediplomski doktorski studij: Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija


Poslijediplomski specijalistički studij: Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova

Izvanredni studij: Izvanredni diplomski studij pedagogije
 

Upis diplomskog studija pedagogije za studente neistovrsnih preddiplomskih ili dodiplomskih studija

 

Popis razlikovnih ispita


Upute


Upute za izradu i obranu diplomskog rada

Upute za izradu pisanih studentskih radova
 

Izborne izvannastavne aktivnosti

 

Smjernice za priznavanje izbornih aktivnosti

Obrazac za prijavu izborne aktivnosti

Obrazac za izvještavanje o izbornoj aktivnosti

Obrazac za priznavanje izbornih aktivnosti

 

Konferencije

 

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON

 

Transnacionalna suradnja


Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through adult education

 

Aktivnosti studenata


1. Projekt NAPOKON, https://projektnapokon.wordpress.com/alati_sinkrona_nastava/ koji prikazuje alate za provedbu online nastave. Projekt je izrađen u okviru kolegija Europski prostor visokog obrazovanja: strukture i trendovi koji se koji se izvodi na 2. godini diplomskog studija (nositeljica prof.dr.sc. Jasminka Ledić), a izvele su ga studentice Lucija Tomac i Nensi Nadarević.

2. Podrška za ERASMUS. https://erasmus-mobilnost.tumblr.com/. Projekt je izrađen u okviru kolegija Europski prostor visokog obrazovanja: strukture i trendovi koji se koji se izvodi na 2. godini diplomskog studija (nositeljica prof.dr.sc. Jasminka Ledić), a izveli su ga studenti Matija Maraš i Ivona Pilepić.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.