Upozorenje

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt podatci

 

Pročelnica: doc. dr. sc. Sarah Czerny, e-mail: sczerny@ffri.uniri.hr

ECTS i Erasmus koordinatorica: doc. dr. sc. Brigita Miloš, e-mail: bmilos@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Odri Bradaschia, Telefon:  051/265-692, e-mail: odri.bradaschia@ffri.uniri.hr

Web stranica Odsjeka za kulturalne studije: http://cultstud.ffri.hr/

 

Osnovno o Odsjeku


Kulturalni studiji, kao akademsko polje, zaživjeli su sredinom dvadestog stoljeća sa ciljem izučavanja sveukupnosti manifestacija kulture, s naglaskom na one zanemarene i smještene na margini uobičajenog akademskog fokusa (popularna i posebice radnička kultura, rodni studiji i sl.). Kulturalni se studiji razvijaju u susretima s raznovrsnim humanističkim disciplinama šireći se kako u smjeru teorijskog istraživanja tako i u smjeru praktičnog djelovanja.

Kulturalni studiji se danas podučavaju na uglednim svjetskim sveučilištima i predstavlja motor interdisciplinarnosti i kritičkog duha akademije, nezaobilazan u procesima preobrazbe akademskog establišmenta. Odsjek za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci pokrenut je kao jednopredmetni studijski program 2004. godine, čime je postao prvi studij takve vrste u Hrvatskoj. Prostor razlikovanja od drugih jasno omeđenih akademskih disciplina nalazi se u njegovoj sposobnosti prelaženja spomenutih granica kritičkim i često antidisciplinarnim načinom sa svrhom angažiranog djelovanja u širokom polju kulture. Riječki kulturalni studiji svojevrstan su teorijski amalgam izveden iz specifičnih znanja i uvida antropologije, filmskih i medijskih studija, kulturalne povijesti, sociologije i teorije književnosti, koje studenti usvajaju na preddiplomskoj razini studija, dok je diplomski studij organiziran modularno kao specijalizacija u smjeru mediologije ili interdisciplinarne teorije kulture. Trenutno je u razvoju i treći diplomski modul koji će se usredotočiti na problematiku srednje Europe, Mediterana i Balkana.


Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Nikola Petković
Hajrudin Hromadžić
Diana Grgurić
nikola.petkovic@ffri.uniri.hr
hhromadzic@ffri.uniri.hr
dgrguric@ffri.uniri.hr
051/265-693
051/265-697
051/265-706
F-809
F-810
F-812

Izvanredni profesori
Vjeran Pavlaković
Katarina Peović
Sanja Puljar D´Alessio
vjeran.pavlakovic@ffri.uniri.hr
katarina.peovic@ffri.uniri.hr
spuljar@ffri.uniri.hr
051/265-705
051/265-700
051/265-691
F-804
F-814
F-808

Docenti
Sarah Czerny
Ozren Pupovac
Iva Žurić Jakovina
Brigita Miloš
Benedikt Perak
sczerny@ffri.uniri.hr
ozren.pupovac@ffri.uniri.hr
izuric@ffri.uniri.hr
bmilos@ffri.uniri.hr
bperak@ffri.uniri.hr
051/265-695
051/265-699
051/265-698
051/265-701
051/265-704
F-807
F-817
F-815
F-816
F-811

Poslijedoktorandi
Boris Ružić
Toni Prug
bruzic@ffri.uniri.hr
toni.prug@ffri.uniri.hr
051/265-702
051/265-700
F-813
F-814

Asistenti
Dunja Matić Benčić dunja.matic@ffri.uniri.hr 051/265-694 F-815

Projekt REVENANT – ERC Grant
dr. sc. Jeremy F. Walton, glavni istraživač/voditelj projekta   F-804

Gostujući istraživači
Dženeta Hodžić hodzic@isoe.de   F-807


Studijski programi


Preddiplomski studij: Preddiplomski sveučilišni studij Kulturologija (jednopredmetni)

Diplomski studij: Diplomski sveučilišni studij Kulturologija (jednopredmetni)
 

Upute

 

Obrasci

 

Odobrene teme i mentori završnoga rada

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.