Upozorenje

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Kontakt podatci

 

Pročelnik: Veno Đonlić, prof., v. pred., telefon: 051/265-750, e-mail: veno@ffri.uniri.hr

Tajnica Katedre: Jasna Kunda, telefon: 051/265-619, e-mail: jkunda@ffri.uniri.hr


Osnovno o Katedri


28. siječnja 2000 na temelju članka 11. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci donijeta je ODLUKA o osnivanju nove ustrojbene jedinice Filozofskog fakulteta u Rijeci: Centar za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, a 28. studenog 2001. na temelju članka 11. i 13. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci, a na prijedlog Filozofskog fakulteta u Rijeci od 27. studenog 2001. donosi se ODLUKA o osnivanju nove katedre: Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Na ustroj i rad Katedre u potpunosti će se primjenjivati odredbe Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci, te Pravilnik o katedrama Filozofskog fakulteta u Rijeci od 27. travnja 1998.
 

Popis djelatnika


viši predavač
Sanja Berlot sberlot@ffri.uniri.hr 051/265-749 F-719
Veno Đonlić veno@ffri.uniri.hr 051/265-750 F-719

Studijski programi


Preddiplomski studij: Nastavni plan i program Tjelesne i zdravstvene kulture


 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.