Upozorenje

Katedra za translatologiju

Podaci za kontakt


Voditeljica Studija: izv. prof. dr. sc. Petra Žagar Šoštarić, e-mail: pzagar@ffri.uniri.hr

ECTS i ERASMUS koordinatorica: dr. sc. Martina Podboj, e-mail: martina.podboj@ffri.uniri.hr

Tajnica Katedre: Mirjana Unković, tel. 051/265-781, e-mail: mirjana.unkovic@ffri.uniri.hr
 

Osnovno o Prevoditeljskomu studiju

 
Prevoditeljski studij je diplomski sveučilišni studij na Filozofskome fakultetu u Rijeci čija se organizacija i provedba temelji na suradnji četiriju odsjeka: Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za germanistiku, Odsjeka za kroatistiku i Odsjeka za talijanistiku. Studij nudi mogućnost upisa kombinacije dvaju od četiriju ponuđenih modula, a to su Anglistika, Germanistika, Opći modul i Talijanistika. Uz dva odabrana stranojezična modula moguće je upisati i jedan od njih u kombinaciji s Općim modulom u okviru kojega se može odabrati učenje makedonskoga ili poljskoga jezika. Time se polaznicima Studija pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina kojima će biti konkurentni na međunarodnomu tržištu rada, primjerice u institucijama i tijelima Europske unije. Prevoditeljski se studij odlikuje i specifičnim metodološkim perspektivama, kritičkom spoznajom, usavršavanjem na sektorskim jezicima i jezicima struke te međukulturalnosti i razvijanju međukulturalne osjetljivosti u kontekstu globalizacijskih procesa današnjice. Teorijska znanja povezuju se u okviru Studija s prevoditeljskom praksom u različitim aspektima praktične prevoditeljske djelatnosti te u autentičnom poslovnom okruženju. Na taj se način stvaraju mogućnosti za daljnje usavršavanje, zapošljavanje i uspješno djelovanje na području raznih vrsta prevoditeljske djelatnosti, primjerice literarnoga prevođenja, prevođenja multimodalnih književnih tekstova, prevođenja kompleksnih tekstnih vrsta, audiovizualnoga prevođenja.
 

Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Lada Badurina
Marija Brala Vukanović
Aneta Stojić
Diana Stolac
Silvana Vranić
lada.badurina@ffri.uniri.hr
marija.brala@ffri.uniri.hr
aneta.stojic@ffri.uniri.hr
diana.stolac@ffri.uniri.hr
silvana.vranic@ffri.uniri.hr
051/265-661
051/265-633
051/265-651
051/265-668
051/265-682
F-705
F-910
F-512
F-603
F-706

Izvanredni profesori
Suzana Jurin
Tihana Kraš
Mihaela Matešić
Antonija Primorac
Anita Memišević
Petra Žagar Šoštarić
sjurin@ffri.uniri.hr
tkras@ffri.uniri.hr
mihaela.matesic@ffri.uniri.hr
antonija.primorac@ffri.uniri.hr
amemisevic@ffri.uniri.hr
pzagar@ffri.uniri.hr
051/265-653
051/265-628
051/265-671
051/265-622
051/265-629
051/265-652
F-511
F-909
F-708
F-916
F-913
F-510

Docenti
Sintija Čuljat
Cecilija Jurčić Katunar
Željka Macan
Borana Morić Mohorovičić
Aidan John O'Malley
Nikolina Palašić
Manuela Svoboda
Sanja Tadić-Šokac
Anastazija Vlastelić
Marina Marinković
Isabella Matticchio
sculjat@ffri.uniri.hr
cjkatunar@ffri.uniri.hr
zmacan@ffri.uniri.hr
bmoric@ffri.uniri.hr
ajomalley@ffri.uniri.hr
nikolina.palasic@ffri.uniri.hr
msvoboda@ffri.uniri.hr
sanja.tadic.sokac@ffri.uniri.hr
avlastelic@ffri.uniri.hr
m.marinkovic@ffri.uniri.hr
isabella.matticchio@ffri.uniri.hr
051/265-631
051/265-681
051/265-677
051/265-676
051/265-719
051/265-688
051/265-657
051/265-685
051/265-683
051/265-690
051/265-792
F-914
F-608
F-612
F-615
F-912
F-718
F-508
F-613
F-607
F-610
F-449

Poslijedoktorandi
Nikola Tutek ntutek@ffri.uniri.hr 051/265-627 F-912

Asistenti
Martina Podboj
Iva Peršić
martina.podboj@ffri.uniri.hr
iva.persic@ffri.uniri.hr
051/265-620
051/265-789
F-915
F-513

Viši predavači
Tatjana Vukelić tvukelic@ffri.uniri.hr 051/265-625 F-914

Strani lektori
Jadranka Kim Musa
Agnieszka Rudkowska
Biljana Stojanovska
kim.musa@ffri.uniri.hr
agnieszka.rudkowska@ffri.uniri.hr
biljana.stojanovska@ffri.uniri.hr
051/265-632
051/265-689
051/265-679
F-911
F-607
F-607

Vanjski suradnici
Dolores Miškulin
Anja Batinić
Kristina Matota Babić
Lucija Načinović Prskalo
Iva Grubišić Ćurić
Stefano Ondelli
doloresmc@fmtu.uniri.hr
anja.batinic@ffri.uniri.hr
kristina.matota@uniri.hr
lnacinovic@inf.uniri.hr
igrubisicv@pmfst.hr
sondelli@units.it
051/294-757
051/265-699

F-436

 


Studijski program:


Popis odobrenih tema i mentora diplomskih radova u ak. god. 2021./2022.

Popis predmeta

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.