Upozorenje

Odsjek za germanistiku

Kontakt podatci


Brošura o Odsjeku za germanistiku

Pročelnica: doc. dr. sc. Petra Žagar-Šoštarić, e-mail: pzagar@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Jasna Kunda, telefon: 051/265-619, e-mail: jkunda@ffri.uniri.hr

Web stranica Odsjeka za germanistiku: germanistika.uniri.hr

 

Osnovno o Odsjeku


Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci osnovan je 1996. godine. Studij njemačkog jezika i književnosti je dvopredmetni studij, što znači da se može studirati u kombinaciji sa svim ostalim dvopredmetnim studijima koji se nude na Filozofskom fakultetu, a to su Engleski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Filozofija, Informatika, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti i Talijanski jezik i književnost. Planom i programom studija obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe i upoznavanje kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

U skladu s načelima Bolonjskog procesa studij Njemačkog jezika i književnosti sastoji se od preddiplomskog studija (u trajanju od 6 semestara), te diplomskog studija (u trajanju od 4 semestra). Na preddiplomskom kao i na dipolomskom studiju uz obvezne kolegije nudi se i velik broj izbornih kolegija, koje student izabire prema vlastitim interesima. Svi kolegiji su jednosemestralni i nose različit broj ECTS bodova. Nastava se odvija na njemačkom jeziku što pridonosi stalnom razvitku jezične kompetencije studenata. Dio nastave drže izvorni govornici.


LEITFADEN

HODOGRAM PREDAJE ZAVRŠNOG RADA
 
TEME ZAVRŠNIH RADOVA

IZBORNE AKTIVNOSTI IZVAN STUDIJSKOG PROGRAMA


STIPENDIJE

Odsjek za germanistiku omogućuje studentima boravak i studij u zemljama njemačkog govornog područja putem stipendija preko:

  • DAAD
  • OEAD
  • ERASMUS
  • CEEPUS


STUDIJSKA PUTOVANJA

Odsjek za germanistiku organizira različita studijska putovanja (Berlin, Beč, Hamburg…) i organizira kulturne manifestacije (filmski festival, književni susreti, simpoziji, koncerti, dramske priredbe…). Odsjek je također ovlašteni ispitni centar za stjecanje Austrijske jezične diplome/certifikata (ÖSD); link www.osd.at

 

Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Aneta Stojić aneta.stojic@ffri.uniri.hr 051/265-651 F-512

Izvanredni profesori
Boris Dudaš
Suzana Jurin
Petra Žagar Šoštarić
boris.dudas@ffri.uniri.hr
sjurin@ffri.uniri.hr
pzagar@ffri.uniri.hr
051/265-655
051/265-653
051/265-652
F-444
F-511
F-510

Docenti
Manuela Svoboda
Nataša Košuta
msvoboda@ffri.uniri.hr
nkosuta@ffri.uniri.hr
051/265-657
051/265-654
F-508
F-507

Lektori
Dario Maršanić dario.marsanic@ffri.uniri.hr 051/265-656 F-509

Strani lektori
Bianca Kos bianca.kos@ffri.uniri.hr 051/265-658 F-509

Vanjski suradnici
Ingrid Baričević ingrid.baricevic@ffri.uniri.hr   F-508


Studijski programi


Preddiplomski studij: Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij)

Diplomski studij: Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij – nastavnički smjer)
                              Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij – opći smjer)
                              Double Honours M.A. in German Language and Literature - General Track

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.