Upozorenje

Odsjek za germanistiku

Kontakt podatci


Brošura o Odsjeku za germanistiku

Pročelnica: doc. dr. sc. Manuela Svoboda, e-mail: msvoboda@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Jasna Kunda, telefon: 051/265-619, e-mail: jkunda@ffri.uniri.hr

Web stranica Odsjeka za germanistiku: germanistika.uniri.hr

 

Osnovno o Odsjeku


Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci osnovan je 1996. godine. Planom i programom studija obuhvaćena su znanstvena područja jezikoslovlja i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe i upoznavanje kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.
U skladu s načelima bolonjskog procesa studij Njemačkog jezika i književnosti sastoji se od dvopredmetnoga preddiplomskog studija, diplomskoga studija nastavničkog smjera i općega te prevoditeljskog studijskog smjera. Nakon završena preddiplomskog studija studenti stječu akademski naziv prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti.
Nakon završena diplomskog studija studenti stječu akademski naziv magista/magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti (nastavnički smjer), magistar/magistra njemačkog jezika i književnosti (opći smjer) ili magistar/magistra translatologije: pismeni (prevoditeljski smjer).
Studij njemačkog jezika i književnosti može se studirati u kombinaciji sa svim ostalim dvopredmetnim studijima koji se nude pri Filozofoskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a to su Engleski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Filozofija, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti i Talijanski jezik i književnost.
Na preddiplomskom kao i na diplomskom studiju uz obvezne kolegije nudi se i velik broj izbornih kolegija, koje student izabire prema vlastitim interesima. Nastava se odvija na njemačkom jeziku što pridonosi stalnom razvitku jezične kompetencije studenata, a dio nastave drže izvorni govornici.
Od 2020./2021. Odsjek za germanistiku sudjeluje u trogodišnjem projektu Filozofskog fakulteta u Rijeci pod nazivom Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile). Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) te Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.“ Cilj je Odsjeka za germanistiku u okviru projekta i postojećih studijskih programa unaprijediti i razviti nove modele stručne prakse.


LEITFADEN

HODOGRAM PREDAJE ZAVRŠNOG RADA
 
TEME ZAVRŠNIH RADOVA

IZBORNE AKTIVNOSTI IZVAN STUDIJSKOG PROGRAMA


STIPENDIJE

Odsjek za germanistiku omogućuje studentima boravak i studij u zemljama njemačkog govornog područja putem stipendija preko:

  • DAAD
  • OEAD
  • ERASMUS
  • CEEPUS


STUDIJSKA PUTOVANJA

Odsjek za germanistiku organizira različita studijska putovanja (Berlin, Beč, Hamburg…) i organizira kulturne manifestacije (filmski festival, književni susreti, simpoziji, koncerti, dramske priredbe…). Odsjek je također ovlašteni ispitni centar za stjecanje Austrijske jezične diplome/certifikata (ÖSD); link www.osd.at

 

Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Aneta Stojić aneta.stojic@ffri.uniri.hr 051/265-651 F-512

Izvanredni profesori
Boris Dudaš
Suzana Jurin
Petra Žagar Šoštarić
boris.dudas@ffri.uniri.hr
sjurin@ffri.uniri.hr
pzagar@ffri.uniri.hr
051/265-655
051/265-653
051/265-652
F-444
F-511
F-510

Docenti
Manuela Svoboda
Nataša Košuta
msvoboda@ffri.uniri.hr
nkosuta@ffri.uniri.hr
051/265-657
051/265-654
F-508
F-507

Lektori
Dario Maršanić dario.marsanic@ffri.uniri.hr 051/265-656 F-509

Strani lektori
Anna Di-Lena dilena@ffri.uniri.hr 051/265-658 F-509

DAAD-asistenti
Lucas Wogawa lwogawa@ffri.uniri.hr   F-506


Studijski programi


Preddiplomski studij: Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij)

Diplomski studij: Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij – nastavnički smjer)
                              Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij – opći smjer)
                              Double Honours M.A. in German Language and Literature - General Track

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.