Upozorenje

Odsjek za filozofiju

Kontakt podatci


Pročelnica: doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš, tel. 051/265-640, e-mail: anag@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Gordana Dželalija, tel. 051/265-638, e-mail: gordana.dzelalija@ffri.uniri.hr

Oglasna ploča https://ffri.hr/filozofija/

Brošura Odsjeka za filozofiju
Osnovno o Odsjeku

 

Kao što njegova povijest svjedoči, Odsjek za filozofiju čvrsto je posvećen promicanju kvalitetne nastave na preddiplomskom i postdiplomskom nivou, filozofskog istraživanja u okviru analitičke tradicije koja stremi najvišim standardima jasnoće, logičke strogosti i racionalne argumentacije te suradnji s međunarodno priznatim filozofima i institucijama.


Za one koje žele upisati preddiplomski studij filozofije u Rijeci:

 


Audio i video materijali s predavanja

Mrežne stranice AudioVideoClassa su dio projekta “Izrada online baze videozapisa predavanja Odsjeka za filozofiju FFRI-a” koji je 2009.g. nastao na inicijativu nekolicine naših studenata.


Istraživanje


Publikacije
2021202020192018; 2017; 2016; 2015


Sadašnji znanstveno-istraživački projekti: 

 
Članovi Odsjeka bili su među osnivačima HDAF Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Sadašnji predsjednik je prof. Boran Berčić, a prije njega tu je dužnost obnašao prof. Elvio Baccarini. HDAF i Odsjek zajednički organiziraju:

  • Godišnju, međunarodnu konferenciju “Suvremene filozofske teme”: sadašnje, ranije
  • Senior seminar – tj. pozivna predavanja domaćih i stranih filozofa: sadašnje, ranije


Odsjek izdaje časopis The European Journal of Analytic Philosophy, a aktivno je uključen i u organizaciju i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i doktorskim kursevima na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (IUC).


Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Elvio Baccarini
Snježana Prijić-Samaržija
Boran Berčić
Majda Trobok
Predrag Šustar
Aleksandra Golubović
Luca Malatesti
elvio.baccarini@ffri.uniri.hr
prijic@uniri.hr
boran.bercic@ffri.uniri.hr
trobok@ffri.uniri.hr
psustar@ffri.uniri.hr
aleksandra.golubovic@ffri.uniri.hr
lmalatesti@ffri.uniri.hr
051/265-641
051/265-644
051/265-645
051/265-637
051/265-601
051/265-643
051/265-650
F-418
F-417
F-416
F-414
F-413
F-423
F-422

Docenti
Ana Gavran Miloš
Neven Petrović
Nebojša Zelič
Marko Jurjako
Filip Čeč

Iris Vidmar Jovanović
anag@ffri.uniri.hr
npetrovic@ffri.uniri.hr
nzelic@ffri.uniri.hr
mjurjako@ffri.uniri.hr
fcec@ffri.uniri.hr
ividmar@ffri.uniri.hr
051/265-640
051/265-647
051/265-648
051/669-210
051/265-649
051/265-639
F-426
F-425
F-426
F-422
F-424
F-425

Poslijedoktorandi
Zdenka Brzović
Kristina Lekić Barunčić
David Grčki
zdenka@ffri.uniri.hr
kristinalb@ffri.uniri.hr
dgrcki@ffri.uniri.hr
051/265-795

 
F-413
F-418
F-427

Asistenti
Tomislav Čop
Vito Balorda
Mia Biturajac
Aleksandar Božić
Tamara Crnko
Iva Martinić
Mladen Bošnjak
tcop1@ffri.uniri.hr
vito.balorda@ffri.uniri.hr
mia.biturajac@ffri.uniri.hr
aleksandar.bozic@ffri.uniri.hr
tamara.crnko@ffri.uniri.hr
iva.martinic@ffri.uniri.hr

mladen.bosnjak1@ffri.uniri.hr
051/669-211

 
F-414
F-427
F-423
F-415
F-427
F-424
 


Studijski programi


Preddiplomski studij: Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni)

Diplomski studiji: Diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički

Poslijediplomski doktorski studij: Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.