Upozorenje

Odsjek za anglistiku

Kontakt podatci


Pročelnica: izv. prof. dr. sc. Antonija Primorac, e-mail: antonija.primorac@ffri.uniri.hr

ECTS i ERASMUS koordinatorica: dr. sc. Martina Podboj, e-mail: martina.podboj@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Mirjana Unković, tel. 051/265-621, e-mail: mirjana.unkovic@ffri.uniri.hr

 

Osnovno o Odsjeku

 

Studij engleskoga jezika i književnosti utemeljen je na Pedagoškome (sada Filozofskome) fakultetu 1996. godine kao dvopredmetni studij u kombinaciji sa studijem Hrvatskoga jezika i književnosti, u okviru tadašnjega Filološkog odjela. Sljedeće akademske godine Studiji su odvojeni te je osnovan Odsjek za anglistiku, koji je uskoro prešao u slobodno vezivanje s drugim studijskim grupama. Odsjek za anglistiku s radom je započeo uz znatnu pomoć stručnjaka s drugih fakulteta riječkoga Sveučilišta te eminentnih stručnjaka s Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Zadru.

S vremenom, Odsjek za engleski jezik Filozofskoga fakulteta u Rijeci ekipirao se vlastitim kadrom, tako da danas nastavu izvode uglavnom stručnjaci s Filozofskog fakulteta u Rijeci, kojima u radu pomaže nekolicina vanjskih suradnika uključujući i gostujuće profesore iz SAD-a, Australije i Velike Britanije.

Planom i programom Studija engleskoga jezika i književnosti obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe i metodiku nastave engleskog jezika. Nastavni se proces od prvog dana odvija isključivo na engleskome jeziku, što doprinosi razvitku jezične kompetencije studenata. Tome također doprinose i gostujući profesori i lektori, koji kao izvorni govornici uvelike doprinose jezičnom usavršavanju studenata anglistike. Godine 2002. Odsjek je pokrenuo časopis Views and Voices.


Popis djelatnika


Redoviti profesori
Marija Brala Vukanović
Ivan Lupić
marija.brala@ffri.uniri.hr
ivan.lupic@ffri.uniri.hr
051/265-633
051/265-665
F-910
F-713

Izvanredni profesori
Branka Drljača Margić
Lovorka Gruić-Grmuša
Tihana Kraš
Anita Memišević
Aidan John O'Malley
Antonija Primorac
Irena Vodopija-Krstanović
bdrljaca@ffri.uniri.hr
lovorka.gruic.grmusa@ffri.uniri.hr
tkras@ffri.uniri.hr
amemisevic@ffri.uniri.hr
ajomalley@ffri.uniri.hr
antonija.primorac@ffri.uniri.hr
irena.vodopija@ffri.uniri.hr
051/265-634
051/265-626
051/265-628
051/265-629
051/265-719
051/265-622
051/265-630
F-907
F-908
F-909
F-913
F-912
F-916
F-906

Docenti
Sintija Čuljat sculjat@ffri.uniri.hr 051/265-631 F-914

Poslijedoktorandi
Nikola Tutek ntutek@ffri.uniri.hr 051/265-627 F-912

Viši predavači
Irena Grubica
Tatjana Vukelić
igrubica@ffri.uniri.hr
tvukelic@ffri.uniri.hr
051/265-624
051/265-625
F-915
F-914

Asistenti
Martina Podboj
Petra Sapun Kurtin
martina.podboj@ffri.uniri.hr
petra.sapunkurtin@ffri.uniri.hr
051/265-620
051/265-623
F-915
F-911

Lektori
Jadranka Kim Musa kim.musa@ffri.uniri.hr 051/265-632 F-911

Vanjski suradnici
Mirjana Borucinsky
Nataša Hirci
Ines Begić
Jakob Patekar
mirjana.borucinsky@pfri.uniri.hr
natasa.hirci@uniri.hr
ines.begic@uniri.hr
jakob.patekar@uniri.hr

 
F-913
F-911

 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.