Upozorenje

Odsjek za anglistiku

Kontakt podatci


Pročelnica: doc. dr. sc. Anita Memišević, e-mail: amemisevic@ffri.hr

ECTS i ERASMUS koordinatorica: Petra Sapun Kurtin, e-mail: petra.sapunkurtin@uniri.hr

 

Upisi u ak. god. 2020./2021.


Radi izvanredne epidemiološke situacije, Odsjek za anglistiku donio je odluku da se za upis na Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti u ak. god. 2020./2021. neće vršiti dodatna provjera jezičnih kompetencija.

Uvjete upisa i raspored bodova možete provjeriti na stranici Postani student (LINK: https://www.postani-student.hr/Ucilista/Nositelji.aspx).
 

Osnovno o Odsjeku

 

Studij engleskoga jezika i književnosti utemeljen je na Pedagoškome (sada Filozofskome) fakultetu 1996. godine kao dvopredmetni studij u kombinaciji sa studijem Hrvatskoga jezika i književnosti, u okviru tadašnjega Filološkog odjela. Sljedeće akademske godine Studiji su odvojeni te je osnovan Odsjek za anglistiku, koji je uskoro prešao u slobodno vezivanje s drugim studijskim grupama. Odsjek za anglistiku s radom je započeo uz znatnu pomoć stručnjaka s drugih fakulteta riječkoga Sveučilišta te eminentnih stručnjaka s Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Zadru.

S vremenom, Odsjek za engleski jezik Filozofskoga fakulteta u Rijeci ekipirao se vlastitim kadrom, tako da danas nastavu izvode uglavnom stručnjaci s Filozofskog fakulteta u Rijeci, kojima u radu pomaže nekolicina vanjskih suradnika uključujući i gostujuće profesore iz SAD-a, Australije i Velike Britanije.

Planom i programom Studija engleskoga jezika i književnosti obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe i metodiku nastave engleskog jezika. Nastavni se proces od prvog dana odvija isključivo na engleskome jeziku, što doprinosi razvitku jezične kompetencije studenata. Tome također doprinose i gostujući profesori i lektori, koji kao izvorni govornici uvelike doprinose jezičnom usavršavanju studenata anglistike. Godine 2002. Odsjek je pokrenuo časopis Views and Voices.


Popis djelatnika


Redoviti profesori
Marija Brala Vukanović mbrala@ffri.hr 051/265-633 F-910

Izvanredni profesori
Tihana Kraš
Lovorka Gruić-Grmuša
Irena Vodopija-Krstanović
Branka Drljača Margić
Antonija Primorac
tkras@ffri.hr
lgruic@ffri.hr
ivodopija@ffri.hr
bdrljaca@ffri.hr
antonija.primorac@uniri.hr
051/265-628
051/265-626
051/265-630
051/265-634
051/265-622
F-909
F-908
F-906
F-907
F-916

Docenti
Sintija Čuljat
Anita Memišević
Aidan John O'Malley
sculjat@ffri.hr
amemisevic@ffri.hr
ajomalley@ffri.hr
051/265-631
051/265-629
051/265-719
F-914
F-913
F-912

Poslijedoktorandi
Nikola Tutek ntutek@ffri.hr 051/265-627 F-912

Viši predavači
Tatjana Vukelić
Irena Grubica
tvukelic@ffri.hr
igrubica@ffri.hr
051/265-625
051/265-624
F-914
F-915

Asistenti
Martina Podboj
Petra Sapun Kurtin
martina.podboj@uniri.hr
petra.sapunkurtin@uniri.hr
051/265-620
051/265-623
F-915
F-911

Lektori
Jadranka Kim Musa kim.musa@uniri.hr 051/265-632 F-911

Znanstveni novaci
Irena Meštrović Štajduhar imestrovic@ffri.hr 051/265-636 F-916

Vanjski suradnici
Mirjana Borucinsky
Katarina Fabijanić
Nataša Hirci
Jakob Patekar
Renata Šamo
mborucin@pfri.hr
katarina.fabijanic@hotmail.com

jakob.patekar@croatia.rit.edu
rsamo@unipu.hr
 
 
F-913

F-911
F-906
F-909
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.