Upozorenje

Odsjek za politehniku

Kontakt podatci

 

Pročelnica: doc. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger, e-mail: lidija.luttenberger@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Fedora Vranić, Telefon:  051/265-723, e-mail: fvranic@ffri.hr

OD TRAVNJA 2017. GODINE ODSJEK ZA POLITEHNIKU JE USTROJBENA JEDINICA SVEUČILIŠTA U RIJECI. AŽURIRANE INFORMACIJE ODSJEKA MOŽETE NAĆI NA NOVIM WEB STRANICAMA: poli.uniri.hr


Osnovno o Odsjeku


Odsjek za politehniku svoje korijene vuče od 1953. godine kada je u Rijeci osnovana Viša stručna pedagoška škola (preteča današnjeg Filozofskog fakulteta u Rijeci), na kojoj su se obrazovali nastavnici za stručnu, teorijsku i praktičnu nastavu u tadašnjim stručnim školama. U okviru obrazovnog programa organiziran je dvogodišnji stručni studij praktične nastave na metalskom i elektrotehničkom odsjeku koji je s vremenom prerastao u današnji odsjek za politehniku.

Tijekom niza evolutivnih reformi školstva na području Republike Hrvatske u proteklih je tridesetak godina došlo i do preustroja dvogodišnjeg stručnog studija praktične nastave prvo na jednopredmetni, a zatim dvopredmetni četverogodišnji sveučilišni studij fizike i politehnike.

U sklopu reforme visokog školstva u Republici Hrvatskoj, odsjek za politehniku je, prateći najnovije svjetske trendove, predložio pokretanje sveučilišnog preddiplomskog studija politehnike te diplomskog studija politehnike i informatike. Ovi su studiji među prvima na Sveučilištu u Rijeci dobili pozitivne recenzije domaćih i stranih recenzenata, što je potvrdilo njihovu kvalitetu i prilagođenost Europskim standardima u obrazovanju.


Popis djelatnika

 

Redoviti profesor
Marko Dunđer mdundjer@ffri.hr 051/265-724 F-137

Docent
Lidija Runko Luttenberger
Tomislav Senčić
lidija.luttenberger@ffri.uniri.hr
tomislav.sencic@riteh.hr
051/265-722
051/265-724
F-135
F-136

Viši predavač
Gordan Đurović gdjurovic@ffri.hr 051/265-606 F-135

Stručni suradnik
Damir Purković damir@ffri.hr 051/265-786 F-136

Asistent
Goran Salopek
Vedran Medica Viola
gsalopek@ffri.hr
vedran.medica@uniri.hr
051/265-724
051/265-791
F-136
F-135


Studijski programi


Preddiplomski studij: Politehnika (jednopredmetni studij)

Diplomski studij: Politehnika i informatika (dvopredmetni studij u fiksnoj kombinaciji – nastavnički smjer)

Izvanredni studij: Izvanredni diplomski studij politehnike i informatike

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.