Upozorenje

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt podatci

 

Pročelnica: doc. dr. sc. Sarah Czerny, e-mail: sczerny@ffri.hr

ECTS i Erasmus koordinator: dr. sc. Boris Ružić, e-mail: bruzic@uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Odri Bradaschia, Telefon:  051/265-692, e-mail: obradaschia@ffri.hr

Web stranica Odsjeka za kulturalne studije: http://cultstud.ffri.hr/

 

Osnovno o Odsjeku


Kulturalni studiji, kao akademsko polje, zaživjeli su sredinom dvadestog stoljeća sa ciljem izučavanja sveukupnosti manifestacija kulture, s naglaskom na one zanemarene i smještene na margini uobičajenog akademskog fokusa (popularna i posebice radnička kultura, rodni studiji i sl.). Kulturalni se studiji razvijaju u susretima s raznovrsnim humanističkim disciplinama šireći se kako u smjeru teorijskog istraživanja tako i u smjeru praktičnog djelovanja.

Kulturalni studiji se danas podučavaju na uglednim svjetskim sveučilištima i predstavlja motor interdisciplinarnosti i kritičkog duha akademije, nezaobilazan u procesima preobrazbe akademskog establišmenta. Odsjek za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci pokrenut je kao jednopredmetni studijski program 2004. godine, čime je postao prvi studij takve vrste u Hrvatskoj. Prostor razlikovanja od drugih jasno omeđenih akademskih disciplina nalazi se u njegovoj sposobnosti prelaženja spomenutih granica kritičkim i često antidisciplinarnim načinom sa svrhom angažiranog djelovanja u širokom polju kulture. Riječki kulturalni studiji svojevrstan su teorijski amalgam izveden iz specifičnih znanja i uvida antropologije, filmskih i medijskih studija, kulturalne povijesti, sociologije i teorije književnosti, koje studenti usvajaju na preddiplomskoj razini studija, dok je diplomski studij organiziran modularno kao specijalizacija u smjeru mediologije ili interdisciplinarne teorije kulture. Trenutno je u razvoju i treći diplomski modul koji će se usredotočiti na problematiku srednje Europe, Mediterana i Balkana.


Popis djelatnika

 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.