Upozorenje

Rektorski zbor pozvao sve studente i zaposlenike visokih učilišta na cijepljenje protiv bolesti COVID-19

Preporuke o organizaciji i održavanju nastave u ak. god. 2021./2022.

POČETAK NASTAVE u ak. god. 2021./2022.

Nastava za sve godine preddiplomskih i diplomskih studija (obvezni i izborni predmeti) počinje u ponedjeljak, 4. listopada 2021. god. prema objavljenim rasporedima.

Upisi predmeta preko Studomata / ISVU sustava za sve redovite studente preddiplomskih i diplomskih studija počinju u ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 00:00:01 i završavaju u petak, 8. listopada 2021. u 23:59:59.

Smjernice za održavanje nastave uz primjenu protuepidemijskih mjera

Smjernice za održavanje nastave uz primjenu protuepidemijskih mjera

Obrazovna akcija 50 tečajeva za studente za 50 godina Srca

Opširnije

Akcija Srce za brucoše

Upoznajjte se s uslugama Srca i mogućnostima koje Srce pruža studentima prve godine.

Prezentacija

Opširnije

OBAVIJEST O UPISU AK. GOD. 2021./2022.

Studenti upis u višu godinu za ak. god. 2021./2022. obavljaju u 2 koraka i to:
 
1. korak – reguliranje statusa redovitoga studenta ak. god. 2021./2022. od 20. do 24. rujna 2021. - detaljne upute ovdje.
 
Napomena: Ovaj korak NE odnosi se na studente upisane 1. put u 1. godinu preddiplomskih i diplomskih studija ak. god. 2021./2022., koji će taj dio odraditi ili su već odradili po posebnoj proceduri (prema uvjetima natječaja te prema posebnim uputama).

2. korak – upis predmeta zimskoga semestra ak. god. 2021./2022. putem studomata

za preddipomske studije – od 4. do 8. listopada 2021. – detaljne upute ovdje.
za diplomske studije – od. 4. do 8. listopada 2021. – detaljne upute ovdje.

Napomena: Ovaj korak odnosi se na SVE studente s napomenom da studenti upisani ak. god. 2021./2022.  1. put u 1. godinu preddiplomskih i diplomskih studija ak. god. 2021./2022. upisuju u zimskom semestru samo izborne predmete (ukoliko su takvi definirani studijskim programom), dok su im obavezni predmeti upisani po automatizmu.

OBAVIJEST O IZVANREDNOM (DEKANSKOM) ISPITNOM ROKU

Obrazac Prijava izvanrednog (dekanskog) ispita šalje se sa službenoga AAI@EduHr maila u roku i na način kako je definirano odlukama:

Odluka o uvođenju dodatnog izvanrednog ispitnog roka – PREDDIPLOMSKI STUDIJ – ak. god. 2020./2021.

Odluka o uvođenju dodatnog izvanrednog ispitnog roka – DIPLOMSKI STUDIJ – ak. god. 2020./2021.

Napomena: U predmetu maila treba biti: dekanski ispit – ime i prezime studenta – studij (u slučaju studiranju na dvopredmetnim studijima navode se oba).

Poziv za drugu generaciju praktičarki i praktičara socijalnih inovacija – prijavi se!

Opširnije...

Postani STUDENT-ASISTENT i/ili STUDENT-MENTOR!

Ured za studente s invaliditetom traži studente za pružanje vršnjačke potpore studentima s invaliditetom na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci tijekom ak. god. 2021./2022. i to u funkciji STUDENATA-ASISTENATA (studentski posao) i STUDENATA-MENTORA (volonterska pozicija).

Opširnije...

OBAVIJEST O NAČINU ODRŽAVANJE NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Nastava će se izvoditi u učionici (onsite) prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama 14. rujna 2021. godine. Oblik nastave prilagodit će se epidemiološkoj situaciji u vezi s COVIDOM-19, a u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije odlukom dekana moguće je preći na online nastavu.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.