Upozorenje

Vijesti i događanja

Predstavljanje knjige "Ceremonije i ceremonijalna komunikacija"

U četvrtak, 23. siječnja u 14:30 u studentskoj čitaonici "Zmajevo gnijezdo" održat će se predstavljanje knjige "Ceremonije i ceremonijalna komunikacija" (2019). Riječ je o sveučilišnom priručniku u kojem su autori težili prikazati nastanak i razvitak ceremonija i ceremonijalne komunikacije te značaja koje su ove pojavnosti ostvarivale u srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom razdoblju. Priručnik će predstaviti četvero autora - dr. sc. Kosana Jovanović, dr. sc. Goran Bilogrivić, dr. sc. Robert Kurelić i dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo.
 

Dr. sc. Kosana Jovanović docentica je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci na kojem je zaposlena od 2009. Dvopredmetni studij povijesti i filozofije završila je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Po završetku upisuje magisterij na Central European University na koji će nadovezati poslijediplomski doktorski studij koji završava na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Njena uža specijalnost jest opća povijest srednjovjekovlja s posebnim naglaskom na ceremonijale i ritualne u prijenosu vlasti. Područje užeg interesa veže uz viteški način života te vitešku kulturu. Autorica je mnogih radova, a neki od njih su "Ars amatoria, pitanje ljubavi u Le Mort le Roi Artus", "Uloga efigija u pogrebnom ceremonijalu engleskih i francuskih kraljica te njihova povezanost s teorijom o dva kraljeva tijela". Uz ovu knjigu autorica je još jedne“Two Funerals and “Two Bodies“ of King Richard II: A Study on the Idea of Kingship Transference of Power and Political Theology" te koautorica knjige Ceremonije i ceremonijalna komunikacija.

Dr. sc. Goran Bilogrivić docent je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci. Studij arheologije i modul Norveška i Skandinavija završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je završio još i poslijediplomski doktorski studij medievistike. Član je Hrvatskog arheološkog društva i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Njegova uža specijalnost je srednjovjekovna povijest hrvatske te vikinška kultura. Autor je mnogih znanstvenih članaka, a neki od njih su "O mačevima posebnog tipa 1 u Hrvatskoj", "Ratnici ili lovci? Noževi i strijele u grobovima na području ranosrednjovjekovne Hrvatske", "Urne, Slaveni i Hrvati. O paljevinskim grobovima i doseobi u 7. stoljeću". Redovito sudjeluje u znanstvenim projektima i na arheološkim istraživanjima.

Dr. sc. Robert Kurelić docent je na Katedri za srednjovjekovlje Filozofskog fakulteta u Puli. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, dok je magistrirao i doktorirao na Odsjeku za medijevistiku Srednjoeuropskog Sveučilišta u Budimpešti. Usavršavao se na Sveučilištu u Bielefeldu. Začetnik je serijala međunarodnih skupova Past, Present, Future koji se održavaju na Filozofskom fakultetu u Puli. Njegova uža specijalnost je srednjovjekovna povijest Istre te srednjovjekovno plemstvo. Područje njegova interesu su ceremonijali i simboli u srednjem vijeku, svakidašnji život i vojna povijest kasne antike. Autor je hvalevrijednih radova, a neki od njih su "Coat of arms of Ulrich II Cilli in the Armorial of Hendrik van Heessel - a unique representation of the full coat of arms in the historiography of the Counts of Cilli", "Ritual of the Deditio on the Relief Depicting a Croatian Ruler, Symbols and Ceremonies – Prespectives for the Study of Medieval History". Autor je knjige "Daily Life on the Istrian Frontier Living on a Borderland in the Sixteenth Century".

Dr. sc. Barbara Španjol Pandelo docentica je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakuleta u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirala je povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost, dok je magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij iz područja humanističkih znanosti završila je na Sveučilištu u Zadru. Njena uža specijalnost su umjetnosti Bizanta i gotike. U područje njezinog interesa možemo ubrojiti još krščansku ikonografiju te srednjovjekovno slikarstvo. Autorica je mnogih radova, a neki od njih su "The Crown of Christ in the Context of Medieval Art", "Gotička drvena skulptura u Istri", "Prilog poznavanju djelovanja Mateja Andrijina Moronzona"...

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.