Upozorenje

Vijesti i događanja

Predstavljanje knjige "Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe"

U četvrtak, 23. siječnja u 14:00 sati u studentskoj čitaonici "Zmajevo gnijezdo" održat će se predstavljanje knjige "Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe" (2018). Riječ je o zborniku radova s Druge medievističke radionice u Rijeci iz 2014. godine koji je izdao Amsterdam University Pressa unutar serije koja se bavi poviješću Srednje Europe (Central European Medieval Studies). Zbornik će predstaviti urednice dr. sc. Kosana Jovanović i dr. sc. Suzana Miljan.
 

Dr. sc. Kosana Jovanović docentica je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci na kojem je zaposlena od 2009. Dvopredmetni studij povijesti i filozofije završila je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Po završetku upisuje magisterij na Central European University na koji će nadovezati poslijediplomski doktorski studij koji završava na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Njena uža specijalnost jest opća povijest srednjovjekovlja s posebnim naglaskom na ceremonijale i ritualne u prijenosu vlasti. Područje užeg interesa veže uz viteški način života te vitešku kulturu. Autorica je mnogih radova, a neki od njih su "Ars amatoria, pitanje ljubavi u Le Mort le Roi Artus", "Uloga efigija u pogrebnom ceremonijalu engleskih i francuskih kraljica te njihova povezanost s teorijom o dva kraljeva tijela". Autorica je još jedne knjige pod nazivom “Two Funerals and “Two Bodies“ of King Richard II: A Study on the Idea of Kingship Transference of Power and Political Theology" te koautorica knjige Ceremonije i ceremonijalna komunikacija.

Dr. sc. Suzana Miljan trenutno je zaposlena na Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Područje njenog užeg interesa je srednjovjekovna povijest Slavonije te rad na srednjovjekovnim izvorima. Njena specijalnost su još društvena i vjerska povijest. Bila je urednica još triju knjiga: "Izabrane teme iz hrvatske povijesti", "Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest", "At the Edge of the Law: Socially Unacceptable and Illegal Behaviour in the Middle Ages and the Early Modern Period. Dr. sc. Suzana Miljan autorica je velikog broj znanstvenih radova, a neki od njih su "Plemstvo Zagrebačke županije prema kraljevskoj i banskoj vlasti u doba kralja Žigmunda (1387.-1437.)", "Opaske o istraživanju županijskog plemstva i mogućnosti usporedbe s plemićkim društvom Zagrebačke županije u kasnom srednjem vijeku", "Političko djelovanje kneza Pavla I. Zrinskog".

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.