Upozorenje

Odsjek za germanistiku

Kontakt podatci


Pročelnica: doc. dr. sc. Petra Žagar-Šoštarić, e-mail: pzagar@ffri.hr

Tajnica Odsjeka: Jasna Kunda, telefon: 051/265-619, e-mail: jkunda@ffri.hr

Web stranica Odsjeka za germanistiku: germanistika.uniri.hr

 

Osnovno o Odsjeku


Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci osnovan je 1996. godine. Studij njemačkog jezika i književnosti je dvopredmetni studij, što znači da se može studirati u kombinaciji sa svim ostalim dvopredmetnim studijima koji se nude na Filozofskom fakultetu, a to su Engleski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Filozofija, Informatika, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti i Talijanski jezik i književnost. Planom i programom studija obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe i upoznavanje kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

U skladu s načelima Bolonjskog procesa studij Njemačkog jezika i književnosti sastoji se od preddiplomskog studija (u trajanju od 6 semestara), te diplomskog studija (u trajanju od 4 semestra). Na preddiplomskom kao i na dipolomskom studiju uz obvezne kolegije nudi se i velik broj izbornih kolegija, koje student izabire prema vlastitim interesima. Svi kolegiji su jednosemestralni i nose različit broj ECTS bodova. Nastava se odvija na njemačkom jeziku što pridonosi stalnom razvitku jezične kompetencije studenata. Dio nastave drže izvorni govornici.


LEITFADEN

STIPENDIJE

Odsjek za germanistiku omogućuje studentima boravak i studij u zemljama njemačkog govornog područja putem stipendija preko:

  • DAAD
  • OEAD
  • ERASMUS
  • CEEPUS


STUDIJSKA PUTOVANJA

Odsjek za germanistiku organizira različita studijska putovanja (Berlin, Beč, Hamburg…) i organizira kulturne manifestacije (filmski festival, književni susreti, simpoziji, koncerti, dramske priredbe…). Odsjek je također ovlašteni ispitni centar za stjecanje Austrijske jezične diplome/certifikata (ÖSD); link www.osd.at


HODOGRAM PREDAJE ZAVRŠNOG RADA

  • do 1.3. pristupnik treba izabrati mentora, i u dogovoru s njime usuglasiti okvirnu temu završnog rada,
  • do 1.6. se predaje sinopsis rada i prva radna verzija završnog rada (mentor nakon toga daje primjedbe),
  • do 10.7. su primjedbe usvojene i kandidat/kinja predaje rad mentoru na konačno čitanje,
  • prije ljetne stanke mentor daje završne primjedbe na rad,
  • do 1.9. kandidat usvaja primjedbe (s mentorom ne komunicira mailom za vrijeme trajanja godišnjeg odmora),
  • najkasnije tjedan dana prije datuma predaje rada u Studentsku službu (datum određuje fakultet), kandidat predaje konačnu verziju rada mentoru te čeka njegovo odobrenje.


Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Aneta Stojić astojic@ffri.hr 051/265-651 F-512

Izvanredni profesori
Boris Dudaš
Suzana Jurin
bdudas@ffri.hr
sjurin@ffri.hr
051/265-655
051/265-653
F-444
F-511

Docenti
Petra Žagar Šoštarić
Manuela Svoboda
Nataša Košuta
pzagar@ffri.hr
msvoboda@ffri.hr
nkosuta@ffri.hr
051/265-652
051/265-657
051/265-654
F-510
F-508
F-507

Lektori
Dario Maršanić dario.marsanic@uniri.hr 051/265-656 F-509

Strani lektori
Bianca Kos bianca.kos@uniri.hr 051/265-658 F-509

Vanjski suradnici
Ingrid Baričević ingrid.baricevic@uniri.hr   F-508


Studijski programi


Preddiplomski studij: Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij)

Diplomski studij: Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij – nastavnički smjer)
                              Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij – opći smjer)
                             
- neće se aktivirati u ak. god. 2019./2020.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.