Upozorenje

Politika kvalitete

Politika kvalitete Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci usmjerena je na kontinuirano osiguravanje i unapređivanje kvalitete svih djelatnosti fakulteta kroz promicanje aktivne uloge i odgovornosti svih dionika u osiguravanju i unaprjeđenju sustava za kvalitetu.

Promoviranje kulture kvalitete i razvoj institucionalnih mehanizama i procedura provodi se sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja potrebnih za sustavno vrednovanje i trajno promicanje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Odgovornost za sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete u nadležnosti je dekana Filozofskoga fakulteta koji uz pomoć Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete upravlja i provodi aktivnosti sustava za osiguravanje kvalitete i osigurava podršku za nesmetano funkcioniranje sustava.

Temeljna su načela sustava osiguravanja kvalitete:
 

 • Kontinuirano usavršavanje i osuvremenjivanje studijskih programa temeljeno na praćenju relevantnih znanstvenih spoznaja i potreba vanjskog okruženja, uz kontinuirano praćenje i unapređivanje kvalitete nastave
 • Unapređivanje kvalitete i kvantitete znanstvenoga i istraživačkoga rada
 • Osiguravanje etičnosti, transparentnosti i nepristranosti rada donošenjem i primjenom normativnih akata i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom
 • Osiguravanje kvalitete je odgovornost svih odsjeka i drugih organizacijskih jedinica i pojedinaca te podrazumijeva aktivno angažiranje studenata
 • Poticanje i održavanje suradnje s dionicima iz vanjskog okruženja
 • Stvaranje poticajnog okruženja i odgovarajuće podrške za rad kroz kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete različitih oblika rada i zadovoljstva svih dionika te temeljem istih periodično revidiranje politike kvalitete i strategije fakulteta
 

Odbor za kvalitetu

Članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Fakultetu (dalje: Odbor) su:
 

 1. izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović - predstavnica uprave Fakulteta
 2. doc. dr. sc. Sintija Čuljat s Odsjeka za anglistiku - predstavnica nastavnika
 3. Tomslav Čop, mag. edu. phil. et mag. hist. art. s Odsjeka za filozofiju - predstavnik suradnika
 4. izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš s Odsjeka za germanistiku - predstavnik nastavnika
 5. doc. dr. sc. Saša Potočnjak s Odsjeka za kroatistiku - predstavnica nastavnika
 6. doc. dr. sc. Sanja Puljar D' Alessio s Odsjeka za kulturalne studije - predstavnica nastavnika
 7. Nena Vukelić, mag. psycho s Odsjeka za pedagogiju - predstavnica suradnika
 8. doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup s Odsjeka za povijest - predstavnica nastavnika
 9. doc. dr. sc. Barbara Španjol Pandelo s Odsjeka za povijest umjetnosti - predstavnica nastavnika
 10. izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić s Odsjeka za psihologiju - predstavnica nastavnika
 11. dr. sc. Maja Đurđulov s Odsjeka za talijanistiku - predstavnica suradnika
 12. Patricija Baf, prof. v.d. voditeljica Studentske službe - predstavnica nenastavnog osoblja
 13. Adrijan Štivić - predstavnik studenata - preddiplomski studij
 14. Živana Škorić - predstavnica studenata - diplomski studij
 15. Jane Sclaunich, prof. ravnateljica Prve riječke hrvatske gimnazije - predstavnica vanjskih korisnika


Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Fakultetu je izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić.

Kontakt: kvalitetaffri@uniri.hr
 

Važni dokumenti:

 

 


Vrednovanja:

 2015.


2016.


2017.


2018.


2019.


2020.

 

 

Linkovi:

 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.