Upozorenje

Kontakti

STUDENTSKA SLUŽBA

v.d. voditelja Studentske službe
Patricija Baf, prof. tel: 265-611, e-mail: pmatic@ffri.uniri.hr
 
Stručne referentice u Studentskoj službi

  • za redovite studije (preddiplomske i diplomske):

Eva Marić, tel: 265-881, e-mail: emaric@ffri.uniri.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: od 11 do 13 sati

                         srijeda: od 13 do 15 sati

  • za ostale studije (izvanredne, specijalističke i doktorske studije) i programe cjeloživotnog obrazovanja:

Nara Jurčić, tel: 265-882, e-mail: nara@ffri.uniri.hr

            Radno vrijeme:  ponedjeljak i petak: od 13 do 15 sati
                                      srijeda: od 11 do 13 sati
                                      utorak i četvrtak: od 13 do 17 sati


STUDENTSKA PRAVOBRANITELJICA FFRI

Marta Krizmanić, e-mail: mkrizmanic@ffri.hr


V. D. PREDSJEDNIKA STUDENTSKOGA ZBORA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U RIJECI

Adrijan Štivić, e-mail: astivic@student.uniri.hr


PRODEKANICA ZA NASTAVU I STUDENTE

izv. prof. dr. sc. Nena Rončević, e-mail: nena.roncevic@ffri.uniri.hr


NADLEŽNI ŠKOLSKI LIJEČNIK ZA FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

Dr. sc. Marijana Turčić, dr. med., spec. školske medicine

Kampus, Radmile Matejčić 5, Rijeka
tel. 584-875 ili 584-876
e-mail: marijana.turcic@zzjzpgz.hr

Ured za karijere
Voditeljica ureda: Katarina Vorkapić, prof. univ. spec. iur.
Tel. 051/265-715
e-mail: karijere@ffri.uniri.hr
F-468
 
Ured za akademsku podršku
Voditeljica ureda: Tonka Kavran, prof.
Tel. 051/265-715
e-mail: akademska.podrska@ffri.uniri.hr
F-468

Erasmus koordinator FFRI
Ivan Majnarić, dipl. oec.
tel. 051/265-607
e-mail: ivan.majnaric@ffri.uniri.hr
F-114

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.