Upozorenje

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Rijeci


Radno vrijeme i način rada Knjižnice


Knjižnica Filozofskog fakulteta u Rijeci otvorena je za korisnike u radnom vremenu od 9:00 do 17:00 sati, od ponedjeljka do petka.

Usluge posudbe odvijaju se u prostoru Knjižnice na 3. katu (F-304).

Korisnici mogu posuditi najviše 5 jedinica knjižnične građe.

Korisnicima je omogućen slobodan pristup fondu te čitaonica za tihi rad i učenje.

Posudba odnosno rezervacija knjižnične građe moguća je i uz prethodno online naručivanje na adresu e-pošte: knjiznica@ffri.uniri.hr.

Za povrat građe korisnicima je na raspolaganju knjigomat (postavljen ispred prostorije F-306).

Zakasnina se naplaćuje po redovnim pravilima (1 kuna po knjizi na dan, 5 kn za posljednje primjerke naslova).

Za sve ostale usluge i informacije korisnici se mogu obratiti na adresu e-pošte: knjiznica@ffri.uniri.hr.

Opširnije


VAŽNE INFORMACIJE

Upis korisnika. Opširnije

Online katalogu Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci možete pristupiti ovdje.

Portalu elektroničkih baza podataka možete pristupiti ovdje.

EDS knjižničnom sustavu Sveučilišta u Rijeci možete pristupiti ovdje.

Digitalnom repozitoriju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci možete pristupiti ovdje.

Omogućena besplatna posudba 1,4 milijuna digitalnih knjiga. Opširnije

Omogućen besplatan pristup bazi FORTUNOFF VIDEO ARCHIVE. Opširnije


RADNO VRIJEME I KONTAKTI

Knjižnica je otvorena za korisnike svakoga radnog dana od 9:00 do 17:00 sati, a smještena je na 3. katu zgrade Fakulteta, prostorija 304. Uredi djelatnika i spremište knjižnične građe smješteni su na 1. katu, prostorije 130-134.

Informacije o posudbi knjižnične građe i ostale opće informacije: tel. 051/265-785.

Informacije, pitanja, prijedlozi i komentari: knjiznica@ffri.uniri.hr


DJELATNICI

Gabrijela Štimac-Rajaković, voditeljica; tel. 051/265-615, gabi@ffri.uniri.hr
Natali Poljanić; tel. 051/265-614, natpolj@ffri.uniri.hr
Jelena Lanc; tel. 051/265-613, lanc@ffri.uniri.hr
Aleksandra Moslavac; tel. 051/265-616, amoslavac@ffri.uniri.hr


O KNJIŽNICI

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ustrojbena je jedinica Fakulteta, utemeljena 1953. godine. U Knjižnici se ostvaruje knjižnično-informacijska djelatnost s ciljem potpore akademskim znanstveno-obrazovnim procesima koji se provode na Fakultetu. Poslovanje Knjižnice temelji se na komunikacijsko-informacijskom pristupu korisniku, a pružanjem usluga u skladu sa zahtjevima suvremene knjižnične djelatnosti, Knjižnica teži biti kompetentno informacijsko središte Fakulteta.

Poslanje Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci proizlazi iz nastojanja da se svakom korisniku pruži sveobuhvatna, kvalitetna i brza knjižnična usluga, kao i potpora u pronalaženju relevantnih informacija, širenju znanja i kompetencija potrebnih za razvoj pojedinca i društva u cjelini.

Fond Knjižnice primjeren je zahtjevima postojećih studijskih programa i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti na Fakultetu, a sastoji se od monografskih publikacija, časopisa, elektroničke građe, magistarskih i doktorskih radova. Osim toga, Knjižnica pruža pristup dostupnim elektroničkim izvorima informacija, poput repozitorija i online baza podataka. Više informacija o fondu Knjižnice možete pronaći ovdje.


PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE


OSTALE INFORMACIJE

Online edukaciju korisnika možete pogledati ovdje.

Na individualnu edukaciju o korištenju knjižničnih usluga možete se prijaviti ovdje.

Online Anketi o zadovoljstvu korisnika možete pristupiti ovdje.

Zahtjev za nabavu knjižnične građe možete uputiti ovdje.

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu možete uputiti ovdje.

Bibliometrijske usluge možete zatražiti ovdje.

Virtualnoj šetnji Knjižnicom možete pristupiti ovdje.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.