Upozorenje

Uprava

Dekan
prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović
tel. 051/265-675
e-mail: aleksandar.mijatovic@ffri.uniri.hr
F-215
 


 
Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Luca Malatesti
tel. 051/ 265-650
e-mail: lmalatesti@ffri.uniri.hr
F-216
 
Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović
tel. 051/265-733
e-mail: d.bozic@ffri.uniri.hr
F-217

Prodekan za poslovne odnose i razvoj
doc. dr. sc. Domagoj Švegar
tel. 051/265-770
e-mail: domagoj.svegar@ffri.uniri.hr
F-218

Prodekanica za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Nena Rončević
tel. 051/265-720
e-mail: nena.roncevic@ffri.uniri.hr
F-219
 


 
Tajnica Fakulteta
Violeta Čaval, mag. iur.
tel. 051/265-608
e-mail: violeta.caval@ffri.uniri.hr
F-213
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.