Upozorenje

Stručne službe

Ured dekana
Pravna savjetnica dekana: Julijana Grizelj-Sirotić, dipl. iur. 
 tel. 051/265-609
e-mail: julijana@ffri.uniri.hr
F-117
 
Voditelj ureda za projekte: Ivan Majnarić, MBA
tel. 051/265-607
e-mail: ivan.majnaric@ffri.uniri.hr
F-114
 
Studentska služba
v.d. voditelja Studentske službe: Patricija Baf, prof.
tel. 051/265-611
e-mail: pmatic@ffri.uniri.hr
F-219
 
Financijska služba
Voditeljica financijske službe: Sandra Vidić, dipl. oec.
tel. 051/265-850
e-mail: sandra.vidic@ffri.uniri.hr
F-119
 
Kadrovska služba
Voditeljica kadrovske službe: Rajka Kolić, ing.
tel. 051/265-610
e-mail: rajka.kolic@ffri.uniri.hr
F-122
 
Služba za opće i druge poslove
Voditeljica službe za opće i druge poslove: Hermina Grbac, prof.
tel. 051/265-618
e-mail: hermina.grbac@ffri.uniri.hr
F-115
 
Knjižnica
Voditeljica knjižnice: Gabrijela Štimac-Rajaković, dipl. knjižničar
tel. 051/265-615
e-mail: gabi@ffri.uniri.hr
F-131

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.