Upozorenje

Pristup informacijama

Službenik za informiranje: Violeta Čaval, mag. iur.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, službeniku za informiranje pisanim putem na adresu: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, putem elektroničke pošte: e-mail: dekanat@ffri.hr ili telefonom na broj: 051/265-602.

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ili uskratiti ukoliko je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.


Dokumenti:

 
Izvješća:


 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

 

 
 

ZAPISNICI SA SJEDNICA FAKULTETSKIH VIJEĆA

 
Akademska godina 2021./2022.
 

Akademska godina 2020./2021.
 

Akademska godina 2019./2020.
 

Akademska godina 2018./2019.
 

 

Akademska godina 2017./2018.
 

 


Akademska godina 2014./2015.
 

Akademska godina 2013./2014.
 

Akademska godina 2012./2013.
 
Akademska godina 2020./2021.
 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.