Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (bez zasnivanja radnoga odnosa).

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku.

3. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

4. Dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije na Odsjeku za psihologiju.

6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije na Odsjeku za psihologiju.

7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti na Odsjeku za povijest, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija uma na Odsjeku za filozofiju.
2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja znanost o umjetnosti na Odsjeku za kulturalne studije.
3. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).
4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.
5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.
6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike na Odsjeku za kroatistiku.
7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije za rad na HRZZ projektu ''Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja'', na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
8. Jednog djelatnika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Centru za interdisciplinarna istraživanja jezika, književnosti i kulture – Riječka stilistička škola, na određeno vrijeme na pola radnoga vremena.

 

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja znanosti o umjetnosti na Odsjeku za kulturalne studije.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti na Odsjeku za kulturalne studije.

 

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane psihologija rada na Odsjeku za psihologiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora, prvi izbor iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.

4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora, prvi izbor iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.

5. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku.

6. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.

7. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija jezika (bez zasnivanja radnoga odnosa).

8. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija politike (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 

Opširnije...

Natječaj za suradnike i projektnog administratora

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet raspisuje
 
N A T J E Č A J


1. Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu REVENANT (Revivals of Empire: Nostalgia, Amnesia, Tribulation (ERC Grant #101002908), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - 3 izvršitelja s akademskim stupnjem doktora znanosti.

2. Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu REVENANT (Revivals of Empire: Nostalgia, Amnesia, Tribulation (ERC Grant #101002908), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - 3 izvršitelja s akademskim stupnjem magistra struke.

3. Projektni administrator za rad na administriranju projekta REVENANT (Revivals of Empire: Nostalgia, Amnesia, Tribulation (ERC Grant #101002908), na određeno vrijeme na pola radnog vremena - jedan izvršitelj.


Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem adrese e-pošte: revenantCFA@ffri.uniri.hr

Opširnije...

Natječaj je objavljen u NN br. 23 od 25. veljače 2022.

Ispravak natječaja objavljen je u NN br. 25 od 2. ožuka 2022.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu višeg lektora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike na Odsjeku za kroatistiku.

2 Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija religije na Odsjeku za filozofiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije na Odsjeku za kulturalne studije.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija na Odsjeku za psihologiju.

4. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

 

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija uma na Odsjeku za filozofiju.
 
2. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike, više izvršitelja (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 
3. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije na Odsjeku za kroatistiku i Odsjeku za anglistiku, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva.

2. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest knjiženosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).

3. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

4. Dva nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme do povratka odsutnih djelatnica.
 

Opširnije...

Natječaj za izbor suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije ili iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, polja obrazovne znanosti, više izvršitelja (bez zasnivanja radnoga odnosa).


Opširnije...

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.