Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike za rad na kolegijima iz područja talijanskog jezika, fonetike i fonologije talijanskog jezika, morfologije suvremenog talijanskog jezika, sintakse suvremenog talijanskog i metodike nastave talijanskog jezika na Odsjeku za talijanistiku.

2. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, polja arhitekture i urbanizma (bez zasnivanja radnoga odnosa).

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na HRZZ projektu „Estetsko obrazovanje putem narativne umjetnosti i njegova važnost za humanistiku (AEtNA)“, na određeno vrijeme.

4. Nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti za rad na kolegiju Muzejsko-galerijska praksa (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 

Opširnije...

Odluka o poništenju natječaja

Odluka

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

 
1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike na Odsjeku za kroatistiku.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike na Odsjeku za kroatistiku.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija na Odsjeku za psihologiju.

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.
 

Opširnije...

Natječaj za izbor suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Odsjeku za povijest u nepunom radnom vremenu od 26 sati tjedno, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

2. Dva suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme do povratka odsutnih djelatnica.

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na HRZZ projektu „Javno opravdanje i pluralizam sposobnosti (JOPS)“, IP-2020-02-8073, na određeno vrijeme.

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na HRZZ projektu „Estetsko obrazovanje putem narativne umjetnosti i njegova važnost za humanistiku (AEtNA)“, IP-2020-02-1309, na određeno vrijeme.

5. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).

 

Opširnije...

Natječaj za izbor suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


Jednog suradnika u suradničkom naslovnom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja interdisciplinarne humanističke znanosti za rad na kolegiju Kritika, emancipacija, utopija na Odsjeku za kulturalne studije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike za rad na predmetu Talijanska dijalektologija s posebnim osvrtom na fijumanski dijalekt na diplomskom studiju talijanskog jezika i književnosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).

2. Jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike za rad na predmetu Prijevodne vježbe na diplomskom prevoditeljskom studiju (bez zasnivanja radnoga odnosa).

Opširnije...

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.