Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija religije na Odsjeku za filozofiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije na Odsjeku za kulturalne studije.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija na Odsjeku za psihologiju.

4. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

 

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija uma na Odsjeku za filozofiju.
 
2. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike, više izvršitelja (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 
3. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije na Odsjeku za kroatistiku i Odsjeku za anglistiku, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva.

2. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest knjiženosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).

3. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

4. Dva nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme do povratka odsutnih djelatnica.
 

Opširnije...

Natječaj za izbor suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije ili iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, polja obrazovne znanosti, više izvršitelja (bez zasnivanja radnoga odnosa).


Opširnije...

Natječaj za izbor doktoranda

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za izbor

 
Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na HRZZ projektu „Odgovaranje na antisocijalne osobnosti u demokratskom društvu (RAD)“, na određeno vrijeme.
 

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora, prvi izbor iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane opća pedagogija i grane posebne pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike na Odsjeku za anglistiku.

4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike na Odsjeku za talijanistiku.

5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane socijalna psihologija na Odsjeku za psihologiju.

6. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije (bez zasnivanja radnog odnosa).

7. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike na Odsjeku za anglistiku, na pola radnoga vremena, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

8. Dva nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme do povratka odsutnih djelatnica.

Opširnije...

Odluka

Odluka

Odluka o poništenju natječaja

Odluka

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike za rad na kolegijima iz suvremenoga hrvatskog standardnog jezika na Odsjeku za kroatistiku.

2. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja politologije za rad na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju pedagogije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.

4. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na HRZZ projektu „Javno opravdanje i pluralizam sposobnosti (JOPS)“, na određeno vrijeme.

5. Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

6. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

7. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, više izvršitelja (bez zasnivanja radnoga odnosa).

Opširnije...

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (bez zasnivanja radnoga odnosa).

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija na Odsjeku za psihologiju.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora (prvi izbor) iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane razvojna psihologija na Odsjeku za psihologiju.

4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane školska psihologija i psihologija obrazovanja na Odsjeku za psihologiju.

5. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike na Odsjeku za germanistiku.

6. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja etnologije i antropologije na Odsjeku za kulturalne studije.

7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije na Odsjeku za kulturalne studije, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

8. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike za rad na kolegijima iz područja talijanskog jezika, te usmenih i pismenih kompetencija talijanskog jezika na Odsjeku za talijanistiku.

9. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike na Odsjeku za talijanistiku.

10. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike (bez zasnivanja radnoga odnosa).

11. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, više izvršitelja (bez zasnivanja radnoga odnosa).

 

Opširnije...

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.