Upozorenje

Javna nabava


 

2022. godina:

 

 

2021. godina:2020. godina:2019. godina:2018. godina:


 

2017. godina:2016. godina:

 

SUKOB INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Predstavnici naručitelja izjavljuju u smislu članka 13. stavka 9. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 143/13 i 13/14) i temeljem Zaključka Vlade RH, KLASA:330-01/10-02/01, URBROJ:5030105-10-3 od 01. travnja 2010. (NN 40/10) da u trenutku objave u ovom postupku nema gospodarskih subjekata s kojima naručitelj, kao obveznik primjene ZJN, ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi, odnosno s kojim je naručitelj u sukobu interesa.


2015. godina:

 

2014. godina:


2013. godina:


 

2012. godina:


 

2011. godina:


 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.