Upozorenje

Misija i vizija

MISIJA
Potičemo kvalitetno i učinkovito obrazovanje, studentsku mobilnost, djelovanje u zajednici, a studenti su u središtu procesa učenja. Studijske programe temeljimo na ishodima učenja. Osnivanjem Alumni kluba i nuđenjem programa cjeloživotnoga obrazovanja i poslijediplomskih studija, brinemo o nastavku obrazovanja svojih studenata kao i njihovoj zapošljivosti. Publiciranjem i diseminacijom rezultata znanstvenoga rada, poticanjem mobilnosti nastavnika, međunarodne suradnje i projektne aktivnosti promičemo znanstveno-istraživačku izvrsnost i važnost svojih znanstvenih disciplina.
 
VIZIJA
Pokretanjem novih studija i osuvremenjavanjem postojećih, usklađivanjem s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, uz praćenje interesa i potreba studenata i tržišta rada, želimo pridonositi razvoju društva temeljenog na znanju. Razvijanjem kvalitetnih znanstvenoistraživačkih projekata, povećavanjem broja i kvalitete postojećih doktorskih studija želimo biti prepoznatljivi u području humanističkih i društvenih znanosti.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.