Upozorenje

Kontakti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 
Adresa: Sveučilišna avenija 4
              51000 Rijeka
              Republika Hrvatska
 
Matični broj: 3368491
OIB: 70505505759
Žiro račun IBAN: HR9123600001101536455 kod Zagrebačke banke d.d.
 
tel. centrala: 051/265-600
fax. 051/216-099
 
Dekanat
Tajnica dekana: Annamaria Dević, mag. paed.
tel. 051/265-602
e-mail: dekanat@ffri.hr
F-214
 
Služba za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa
(najam dvorana)
mob. 091 4800 254
tel. 051/584-833
e-mail: kampusinfo@uniri.hr
 
Rezervacija prostora
(nekomercijalna)
Odri Bradaschia
tel. 051/265-692
e-mail: obradaschia@ffri.hr

Lokacija

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.