Upozorenje

Diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni studij)

Naziv studija: Diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni studij)
Razina studija: sveučilišni diplomski studij
Oblik studija: redoviti studij
Trajanje studija: 4 semestra

O studiju: Moguće ga je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Studij ima nastavnički i nenastavnički (opći) smjer. Nakon završena nastavničkoga smjera diplomskog studija talijanskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv magistra/magistre edukacije talijanskoga jezika i književnosti. Nakon završena nenastavničkoga (općeg) smjera diplomskog studija talijanskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv magistra/magistre talijanistike.
 
Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: 
Diplomskim studijem talijanskoga jezika i književnosti stječe se visok stupanj poznavanja talijanskoga jezika (C2) kao i vještine potrebne za obavljanje raznovrsnih djelatnosti u različitim društvenim područjima, osobito u gospodarstvu za koje je nužno poznavanje talijanskog jezika kao jednog od najvažnijih jezika Europske unije, zatim u javnim medijima, nakladništvu, kulturnim ustanovama, diplomaciji te prevodilačkim poslovima. Uz navedeno, na studiju talijanskoga jezika i književnosti student stječe osnovne kompetencije za obavljanje prevodilačkih poslova. Dodatno, magistri edukacije talijanskog jezika i književnosti diplomom stječu mogućnost rada u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Studijski program:
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.