Upozorenje

Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer) - izvanredni studij

NAPOMENA: neće se aktivirati u ak. god. 2020./2021. - u tijeku je izmjena programa

Naziv studija: Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer)

Razina studija: diplomski studij

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 120 ECTS-bodova


O studiju: Kao i redoviti diplomski jednopredmetni studij kroatistike – smjer knjižničarstvo tako se i izvanredni oblik toga studija temelji na stjecanju objedinjenih općih kroatističkih kompetencija i kompetencija knjižničarske struke. Budući da se kompetencije iz segmenta studija koji se odnosi na knjižničarstvo stječu u iznosu od 60 ECTS-bodova, završetkom ovoga studija moguće je zaposlenje u knjižničnim ustanovama. Izvanredni je diplomski jednopredmetni studij kroatistike – smjer knjižničarstvo svojim sadržajem, kompetencijama koje student stječe završetkom studija i mogućnostima zaposlenja nakon završetka studija jednak redovitome diplomskom studiju kroatistike – smjer knjižničarstvo. Izvanredni je studij namijenjen onim pristupnicima koji zbog svojega radnog ili životnog rasporeda radije biraju izvanredni oblik studiranja, na kojem se izravna nastava odvija u terminima i s fondom sati koji su prilagođeni drugim obavezama pristupnika.


Naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra kroatistike (knjižničarski smjer).

 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.