Upozorenje

Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost

Naziv studija: Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost

Razina studija: sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij

Trajanje studija: 6 semestara (3 akademske godine)

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

Za više informacija posjetite stranicu: Postgraduate doctoral study programme “Philosophy and Contemporaneity”


O studiju: Na poslijediplomskom studiju filozofije studenti stječu ekspertna znanja iz pojedinih filozofskih područja/disciplina. Studijem se studenti osposobljuju za samostalan znanstvenoistraživački rad, što uključuje sposobnost izradbe originalnih doprinosa u pisanom obliku, kao i kompetentno sudjelovanje u recentnim diskusijama u području znanstvenog interesa studenta. Studij je u teorijskom smislu primarno analitički orijentiran. Područja specijalizacije usmjerena su na suvremene filozofske probleme i recentne rasprave čime se maksimalno aktualiziraju  stečena znanja studenata. Ova im usmjerenost omogućuje praćenje i sudjelovanje u najsuvremenijim teorijskim istraživačkim projektima. Jamstvo suvremenosti i ažuriranosti istraživačkih problema na doktorskom studiju bit će sudjelovanje gostujućih renomiranih predavača, vodećih stručnjaka u svojim disciplinama.


Naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica humanističkih znanosti (polje filozofija)


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaZavršetkom studija student će stjecati stupanj doktora znanosti koji će prvenstveno označavati da superiorno poznaje određeno znanstveno područje unutar humanističkih znanosti i da je dokazao sposobnost originalnog znanstvenog istraživanja. Njegove kompetencije obuhvaćat će:

  • samostalno izvođenje nastave na stručnim i preddiplomskim studijima iz grana odnosno interdisciplinarnih područja za koje su u doktorskom studiju kvalificirani
  • vrsno poznavanje literature i problema iz određenog područja te sposobnosti osmišljavanja i provođenja znanstveno-istraživačkog projekta, objavljivanja rezultata istraživanja te prezentiranja tih rezultata drugim znanstvenicima.
  • sudjelovanje u najsloženijim poslovima javnog života koji zahtijevaju visoku razinu kvalificiranosti (mediji, izdavačka djelatnost, strategija razvoja, itd.),

Zapošljavanje završenih studenata izgledno je u visokom obrazovanju (javni i privatni sektor), u znanstveno istraživačkim institutima (kako institutima usmjerenima na filozofiju tako i onima interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera), u najzahtjevnijim segmentima predsveučilišnog obrazovanja (posebice u privatnom sektoru), te u razvojnim programima u javnom i privatnom sektoru.

Plan i program studija - od 2019.

Plan i program studija - od 2017.

Doktorski rad - Bašić Hanžek G., Teorija argumentacije: između pragmadijalektike i epistemoloških pristupa

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.