Upozorenje

Diplomski studij povijesti umjetnosti (opći smjer) - dvopredmetni studij

Naziv studija: Diplomski studij povijesti umjetnosti (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Diplomski studij povijesti umjetnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem Informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Povijesti umjetnosti bavi se proučavanjem umjetničkih predmeta kroz povijest, a u okviru različitih umjetničkih stilova. Na studiju Povijesti umjetnosti pojedini kolegiji prezentiraju teme iz slikarstva, skulpture, arhitekture, različitih grafičkih tehnika, te iz primijenjenih umjetnosti, poput zlatarstva, povijesnih tekstila, namještaja, keramike, odnosno, porculana i drugih dekorativnih predmeta. Povjesničari umjetnosti djeluju kroz institucije izravno vezane uz očuvanje i istraživanje spomeničke baštine (uredi za zaštitu spomeničke baštine, muzeji) ili uz one koje se spomenicima neizravno bave (osnovne i srednje škole, novine i elektronski mediji, turizam, izdavaštvo), a unapređuju znanja o baštini, pomažu u njezinu očuvanju te utječu na oblikovanje svijesti o postojanju spomenika, njihovoj vrijednosti i o potrebi nastojanja čitave zajednice za očuvanjem svakog spomenika i ambijenta u kojem se nalazi.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završena diplomskog studija povijesti umjetnosti (opći smjer) studenti stječu akademski naziv magistar/magistra povijesti umjetnosti. Opći smjer je istraživačko-konzervatorski, a kompetencije koje student stječe njegovim završetkom su: poznavanje povijesti umjetnosti na razini diplomskog studija, osposobljenost za poslove kustosa i muzejskog suradnika u muzejima i galerijama, te prihvaćanje ravnateljskih i menadžerskih poslova u tim ustanovama, poslova konzervatora, zaštitara spomeničke baštine, istraživača, novinara, djelatnika u turizmu i sl. te također i daljnjega znanstvenog usavršavanja na odgovarajućim doktorskim studijima. Uz upis dodatnih predmeta tijekom studija studentima se, po želji, omogućuje stjecanje nastavničkih kompetencija (kompetencije koje odgovaraju nazivu magistra/magistre edukacije povijesti umjetnosti iz područja povijesti umjetnosti: poznavanje povijesti umjetnosti i metodike nastave povijesti umjetnosti, osposobljenost za poslove profesora povijesti umjetnosti u gimnazijama i svim drugim srednjim školama).


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.